Docent Administració de Base de Dades (Certificat de Professionalitat)

Noviembre 5, 2019

Des de CIM UPC tenim la necessitat d'un/a Docent d'Administració de Base de Dades amb Certificat de Professionalitat que faci les següents tasques: 


• Planificar i fer la programació didàctica de les unitats/mòduls formatius
• Elaborar el material didàctic
• Dissenyar i planificar l’avaluació en el procés d’aprenentatge
• Col·laborar en la selecció de l’alumnat
• Preparar i impartir les sessions formatives
• Assistir a les reunions de coordinació
• Realitzar les accions formatives en base a la normativa en cada convocatòria
• Realitzar la prospecció i el seguiment de les pràctiques en empresa (si s’escau)
• Elaborar informes, memòries, etc. de les accions formatives
• Utilitzar les eines informàtiques adients en cada fase del procés


Requisits mínims:

Titulació: (una d’elles)
- Llicenciat, enginyer, arquitecte o títol de grau corresponent o altres títols equivalents .
- Diplomat , enginyer tècnic, arquitecte tècnic o títol de grau corresponent o altres títols equivalents .


Experiència:

- 1 any d'experiència laboral en el sector
- Experiència docent de més de 600 hores o el CAP o pedagogia o psicopedagogia o CP formador ocupacional/Docència de la formació ocupacionalConeixements demostrables (En caso de Hacer el 100% del Curso):

- Administrador i/o Programador de Base de Dades
- Coneixements en MySQL y Oracle
- Coneixements de PLSQL
- Coneixement mínims de Python
- Coneixements mínims de HTML, CSS y PHP
- Coneixements de Sistemes Operatius i Sistemes d'emmagatzematge en xarxaInteressats/des enviar CV a borsatreball@cimupc.org