VIVALDI

VIVALDI respon a la creixent demanda de pólvores metàl·liques i ceràmiques, actualment no disponibles en el mercat, com a resultat de la ràpida expansió del sector de FA. A hores d'ara, aquesta demanda se satisfà principalment a partir de pólvores fabricades mitjançant tecnologies d'atomització de gas, que generen una pols d'adequades dimensions i qualitat, però a un alt cost. El projecte VIVALDI sorgeix de la necessitat de trobar maneres d'obtenir i utilitzar pólvores de fonts reciclades per a millorar la sostenibilitat del procés, així com reduir el cost de producció.

Aquest projecte es durà a terme en un consorci de 6 pimes que cobreix tota la cadena de valor. GRUPAL ART, BCIRCULAR, TMCOMAS, COLFEED,BCN3D i SAMYLABS. CIM UPC aportarà al projecte tot el seu coneixement sobre impressió 3D de materials amb alta càrrega metàl·lica i ceràmica, així com el seu know-how en el desenvolupament d'equips d'impressió avançada especialitzats. El projecte comptarà amb la col·laboració d'altres centres de recerca: Eurecat, CSIC-ICV i CSIC-CENIM.