Blog notice

Espanya certifica el nou equip de protecció individual del Projecte CAR3D

La nostra pantalla de protecció Face Shield UB, produïda per tecnologies de fabricació digital, ha estat certificada per l’Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball d’Espanya, un organisme notificat de la Unió Europea.

Aquesta pantalla facial ha estat dissenyada per ser la més senzilla del mercat, amb un cost de fabricació molt baix. La tecnologia de fabricació d’aquest model és el tall làser, el que permet que estigui disponible per a tothom, ja que és econòmica i ràpida. Aquestes característiques posicionen la nostra pantalla protectora com una de les millors opcions per afrontar l’actual i possibles noves pandèmies, ja que pot arribar fàcilment a països amb pocs recursos i a nous àmbits d’aplicació al sector mèdic, sanitari i altres. 

Les proves que es van fer amb professionals de la salut amb aquest model, van aconseguir molt bons resultats. L’espai situat a la part superior garanteix el flux d’aire correcte, evitant que s’enteli, sempre tenint en compte la protecció. El material de fabricació és de 0,75 mm de gruix PETG. El gruix del material permet que no es ratlli ràpidament.

 

Abans d'aquesta certificació, una versió anterior d'aquesta pantalla es va sotmetre a proves de certificació, però no es va poder obtenir la certificació "Protecció contra esquitxades de líquids. Àrea protegida". Després, es va fer una adaptació per corregir els errors i amb la versió actual, es van obtenir les certificacions.

Aquest equipament de protecció individual (EPI), dissenyat per l’equip del Projecte CAR3D, té l’aprovació dels següents estàndards:

UNE-EN 166: 2002: Protecció personal dels ulls: especificacions.
UNE-EN 167: 2002: Protecció personal dels ulls: mètodes de prova òptica
UNE-EN 168: 2002: Protecció personal dels ulls: mètodes de prova no òptics.

Aquests estàndards inclouen les proves següents:

 • Inspecció visual
 • Determinació de les potències refractives esfèrica, astigmàtica i prismàtica
 • Prova de difusió de la llum. Mètode bàsic
 • Transmissió mitjana en allò visible.
 • Resistència a la radiació UV
 • Resistència mecànica incrementada
 • Resistència a la corrosió 
 • Resistència a la ignició
 • Protecció contra esquitxades de líquids.
 • Augment de la resistència mecànica a baixes (5ºC) i altes temperatures (55ºC).
 • Qualitat dels materials i les superfícies.

 

Actualment ja tenim dues pantalles facials certificades a la nostra plataforma: la Face Shield UB i la Face Shield Nottingham. Aquesta, desenvolupada per la Universitat de Nottingham, destaca per un aspecte clau del seu disseny: l'amplada de la visera de tall per làser. Aquest model es va provar a BSI (EPI per a professionals de la salut 2020/403 - Especificació tècnica per a la protecció dels ulls).

Tot i el progrés favorable de la pandèmia, sobretot gràcies a la vacunació, hem seguit una línia constant d’innovació per aconseguir els millors equips de protecció. Amb aquestes dues certificacions i tot el treball de recerca i proves, l’equip de CAR3D continua treballant per optimitzar els EPI contra el coronavirus, però també per estar preparats per a possibles crisis futures, ara que sabem que la protecció és essencial.

 

Font: Spain certifies the new personal protective equipment of the CAR3D Project. CAR3D Project, 10 de juny de 2021