Becari/a Màster PAIR i MTDI

October 11, 2019


Des de CIM UPC tenim la necessitat de trobar un estudiant dels últims cursos de Grau o Màster en Automatització, Electrònica, o Elèctric amb PFM pendent i nivell d'anglès mín. B1. 

 

 Treballarà en l'entorn de...

- Programació de PLC, SCADA
- Pneumàtica, Esquemes elèctrics
- Regulació i Control - Comunicacions industrials, LAN
- Electrònica, Node-Red,
- Muntar DB, VM i/o Dockers en entorn Cloud
- Introducció al ML, DL


Es valoraran coneixements de:

- Programació en llenguatges: Python, JavaScript - RaspBerryPi, Arduino
- Bases de dades
- Xarxes LAN
- Data Analytics i Business Intelligence


Actitud PROACTIVA, CAPACITAT RESOLUTIVA, AUTONOMIA, TREBALL EN EQUIP i amb molt d'interès en integrar diferents tecnologies industrials.


Les seves funcions seran de:

- Desenvolupament de programes de PLC, HMI i SCADA per estacions de treball industrials
- Disseny, selecció i muntatge de petites estacions automatitzades
- Configuració i posada en marxa de xarxes industrials, servidors i entorns cloud.
- Desenvolupament de casos IIoT amb HW obert i comunicacions LPWAN
- Elaborar documentació de projectes, especificacions tècniques i manuals de funcionament
- Col·laboració en la creació d'especificacions funcionals per noves plataformes de desenvolupament en tecnologies industrials: VPN, WebServers on PLC, OPC UA Servers...
- Formador d'aquestes tecnologies. Interessats/des enviar CV a borsatreball@cimupc.org