PERFIL TÈCNIC/A DE PROJECTES

September 25, 2019

PERFIL TÈCNIC/A DE PROJECTES
 

Des de CIM UPC tenim la necessitat d’incorporar a una persona per a l’Àrea de Recerca e Innovació (RDI) amb les següents característiques:
 

Requisits mínims:
 

– La titulació haurà de ser de Grau en el camp de les enginyeries, preferiblement mecànica o industrial.

– Anglès alt.

– Coneixements de disseny mecànic en SolidWorks.

– Experiència prèvia en projectes de l’àmbit d’impressió 3D i coneixement del sector.

– Experiència en la gestió de projectes competitius d’àmbit nacional e internacional

– Es valorarà l’experiència de treball en centres de recerca.

– Disponibilitat per a viatjar

– Es valorarà la creativitat i les ganes d’innovar.

 

Tasques a realitzar:

– Participació en projectes de Recerca i Innovació en matèria de Fabricació Digital.

– Participació, més específicament, en projectes RIS3CAT, participant en el desenvolupament tècnic i en la gestió dels projectes. Concretament en el projecte segons l’ordre:
  EMC/66/2018, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.

– Treball en estreta col·laboració amb un equip d’Enginyers i Investigadors en projectes d’abast
internacional.

– Viatjar, conèixer gent, generar confiança i obrir noves oportunitats de manera proactiva.Interessats/des, ens podeu fer arribar el CV actualitzat amb el títol de l’ oferta com a referència a borsatreball@cimupc.org