Formació Ocupacional

Els cursos homologats que oferim potenciaran les teves opcions d'inserció al mercat laboral. La nostra borsa de treball facilita l’experiència als estudiants, amb especial atenció a les persones en atur, els menors de 30 anys i els majors de 45.

El CIM UPC, centre homologat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), imparteix cursos en Enginyeria, Disseny, Fabricació i Informàtica dirigits a persones en situació d'atur, amb la finalitat de dotar-los de coneixements professionals i transversals per potenciar la seva inserció al mercat laboral.

A més, gaudim d'una àmplia experiència en la realització d'aquests cursos, on es combinen pràctiques amb les eines més avançades emprades en la indústria per a desenvolupar projectes reals d'enginyeria i recerca.

Disposem d'una Borsa de Treball per facilitar l'accés al mercat laboral dels nostres estudiants, amb especial atenció als col·lectius en situació d'atur, els menors de 30 anys o majors de 45.

Desenvolupament de Projectes de Sistemes d'Automatització Industrial (CdP nivell 3)

El curs ocupacional de Desenvolupament de Projectes d'Automatització Industrial capacita a qualsevol persona a desenvolupar tot el disseny de l'automatització d'una instal·lació o màquina industrial, des de l'elaboració de plànols elèctrics i tota la resta de documentació del projecte d'automatització (llista de materials, certificats d'obra, etc.) fins al desenvolupament del software de control dels sistemes implicats (Robots, Autòmats programables o plc's, terminals d'operador i Scades).

Amb l'elaboració de diferents casos pràctics garantim l'aprenentatge de les tècniques més habituals per desenvolupar projectes d'automatització industrial, tant des del punt de vista de l'elaboració dels plànols elèctrics com de la programació dels robots, plc's, terminals d'operador i Scades que formen part de la instal·lació.

X

Representación de Proyectos de Edificación (CdP nivel 3)

El curso ocupacional de Representación de Proyectos de Edificación tiene como competencia general la realización de planos para proyectos básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas trabajando con los distintos softwares que actualmente más demanda tienen en el mercado como Autocad, Revit, Sketch Up y Rhinoceros.

Además, también capacita para la elaboración de propuestas para completar el diseño de estos mismos proyectos, la supervisión de archivos y la reproducción de los documentos creados.

X