Purpose

El Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva pren el seu sentit en un entorn on la fabricació es basa en la digitalització de tot el cicle de desenvolupament i industrialització dels productes que consumim. La digitalització de la matèria conduirà tots els processos productius, sent aquest un aspecte essencial del nou paradigma de la Indústria 4.0.

Els avantatges de la Fabricació Additiva, també coneguda com a impressió 3D, suposen un canvi de les regles de joc en permetre el pas directe dels bits als àtoms; tant a nivell d’abordar el disseny de productes i processos com de model empresarial. Ja no es fabricaran productes, es produiran solucions.

Detallant els avantatges del pas directe d’un fitxer CAD a la realitat, sovint se cita la customització dels productes per a cada usuari, portant al límit el concepte de fabricació flexible fent sèries unitàries. Però hi ha d’altres de molt significatives, com és l’absoluta llibertat de disseny, que s’aprofita per a un acoblament total del disseny a la funció del producte sense restriccions de fabricació, o per a materialitzar formes ultraalleugerides amb resistències i rigideses millorades.

La disponibilitat creixent de tecnologies i materials que avui permet aquesta tecnologia, fa que absolutament cap sector industrial pugui obviar-ne la incorporació a la cadena de valor, ja sigui aplicant-la per accelerar el cicle de disseny (Rapid Prototyping), a la seva utilització per obtenir els medis productius (Rapid Tooling) o a l’efectiva producció de productes comercialitzables (Rapid Manufacturing).

 

Beneficis

Aquest màster capacita els professionals que es preparen per a implementar tecnologies de fabricació additiva o impressió 3D que constitueixen, segons alguns dels països més industrialitzats del món com EEUU, Alemanya, UK o Japó, un dels pilars fonamentals en l’àmbit de la digitalització i control de la matèria per a la producció del futur. En finalitzar, els participants seran capaços de:

 • Detectar les necessitats i elaborar plans d’implantació de la Fabricació Additiva a tots els sectors del mercat on hi té aplicació. 
 • Conèixer els requeriments de les diferents tecnologies de Fabricació Additiva existents al mercat, així com els seus avantatges i inconvenients comparatius. 
 • Haver practicat la integració de diverses tecnologies de Fabricació Additiva en el cicle digital de desenvolupament de producte a totes les fases, des de la de concepte fins a la de llançament al mercat. 
 • Valorar els costos econòmics i les oportunitats de negoci d'aquestes noves tecnologies tant en els processos d'R+D+i com en els de Producció. 
 • Reorganització dels processos interns a tots els nivells: disseny, processos de gestió, fabricació i logística.

Who is this course for?

Està orientat a professionals d'empreses industrials (multinacionals, PiMEs, start-ups, centres tecnològics i de recerca). Tots han d'adaptar-se a la indústria 4.0 aplicant tecnologies de fabricació additiva o impressió 3D en tots els seus processos. També s’enfoca a professionals que vulguin accedir a noves oportunitats en camps no tradicionalment industrials, des de l’edificació a l’alimentació, passant per l’enginyeria de suport mèdic, fabricació d’implants i bioimpressió.

Sortides professionals: Enginyer de producte i processos, dissenyador de productes per a fabricació additiva, enginyer d’aplicacions de fabricació additiva, responsable de qualitat en matèries primeres i producte final en fabricació additiva, promotor de nous negocis en fabricació additiva i enginyer de producte Health&Bio.

Empreses col·laboradores

Itinerari acadèmic

 • Octubre 2021 
  Mòduls 1 i 2
    Març 2022
  Mòduls 3 i 4
    Juliol 2022 
  Mòdul 5
         
   
  DPAO   DPEP   PFM        
   
  FARP   FARM            
 • Octubre 2021 
  Mòdul 1
    Març 2022
  Mòdul 2
    Octubre 2022 Mòdul 3   Març 2023
  Mòdul 4
    Juliol 2023 
  Mòdul 5
   
  DPAO   FARM   FARP   DPEP   PFM

Contents

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva ample experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Felip Fenollosa

Director del Màster

Enginyer industrial per l’ETSEIB (UPC) i màster CIME pel CIM UPC, on ha desenvolupat la seva carrera professional i actualment n’és el director general. També és professor associat al Departament d’Enginyeria Mecànica de la UPC des del 1995. Al CIM UPC impulsa diversos projectes relacionats d’una forma o altra amb la Fabricació Additiva, com la creació d’espais públics de fabricació digital, el projecte BCN3DTechnologies (impressores 3D de sobretaula) o el Ricoh Additive Manufacturing Centre ubicat al CIM UPC, dedicat a donar suport a les empreses en recerca i serveis tecnològics en Impressió 3D, incloent-hi prototips d’assaig quirúrgic multimaterials.

Professors

Felip Fenollosa
CIM UPC
Magí Galindo
LEITAT
Alfredo Gallozzi
CIM UPC
Roger Uceda
CIM UPC
Norberto Martin
SEAT
Martin Saez
Materialise
Mònica Colomé
HP
Jaume Altesa
ALSTOM
Nuno Neves
FICEPS SD3
Javier Lorenzo
ALTAIR