Purpose

El domini del software KeyShot pren sentit en un entorn professional on cada vegada és més important impactar i convèncer, amb l’objectiu d’aportar un estil diferenciador com a valor afegit. 

En aquest sentit, exposar de forma visual un producte simulant el seu entorn i comportament i facilitant la transmissió del concepte, qualitat i beneficis del producte, és essencial per a la industrialització d’un producte. 

Per això, aquest curs té la missió de transmetre els coneixements necessaris per a crear renders, tant estàtics com animats, de gran qualitat amb el software KeyShot, per tal de fer presentacions de producte amb més valor.

 

Who is this course for?

Aquesta formació està especialment orientada a professionals, tant per compte pròpi (autònoms) com aliena (assalariats), que tinguin els seus àmbits d'aplicació en sectors com l'enginyeria mecànica, l'enginyeria de producte o l'enginyeria industrial.

No obstant això, també està adreçada a tots els professionals del disseny d’altres àmbits que vulguin realitzar presentacions realistes i/o estètiques de productes finals.