Formació Contínua

Aquests cursos 100% subvencionats permeten seguir millorant les teves competències professionals a través d’una formació de qualitat, pràctica i aplicable al teu lloc de treball. S’adrecen a treballadores en actiu, tant assalariats com autònoms, i a persones en situació d’atur.

Automatització Programable I

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament dels autòmats programables dins dels entorns industrials. Els autòmats programables o PLC són elements de control programables que, a causa de la seva robustesa i fiabilitat, són àmpliament utilitzats per a controlar tot tipus de processos industrials. L'alumne aprendrà les tècniques de programació emprades en aquests elements per a modificar o elaborar nous programes de control.

X

Automatització Programable II

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament dels autòmats programables dins dels entorns industrials. Els autòmats programables o PLC són elements de control programables que, a causa de la seva robustesa i fiabilitat, són àmpliament utilitzats per a controlar tot tipus de processos industrials. L'alumne aprendrà les tècniques de programació emprades en aquests elements per a modificar o elaborar nous programes de control.

X

Disseny gràfic amb AutoCAD

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

 

X

Disseny i Mecanització per ordinador: SolidWorks

El propòsit d’aquest curs és permetre a l'alumne realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a demostrar el domini del software davant de les empreses.

X

Disseny Industrial

El propòsit d'aquest curs és permetre a l'alumne ampliar els seus coneixements en disseny mecànic augmentant els seus coneixements de SolidWorks i la implementació dels seus dissenys a través del prototipatge en impressió 3D.

X

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a dissenyar o replicar models 3D tenint en compte la seva impressió mitjançant tecnologies de fabricacció additiva. Tot plegat, des de la mesura del disseny fins a l'acabat final de la peça.

X

Fabricació additiva per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.

Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

X

Habilitats directives

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconeguda expertesa tècnica; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

- Capacitar a la persona que lidera perquè sigui capaç de dinamitzar un equip, assumint la seva responsabilitat com a líder i gestor/a dels seus col·laboradors/as.

- Sensibilitzar i motivar a les persones a millorar el seu estil de lideratge i de gestió de persones.

- Incrementar la seva capacitat de comunicació en les diverses situacions que s'afronten personal i professionalment en l'àmbit laboral.

- Aprendre les eines per a manejar eficaçment els conflictes.

X

Illustrator: Disseny gràfic i il·lustració (Adobe Certified Associate)

El principal propòsit és que el participant obtingui coneixements tècnics i pràctics del funcionament de l'eina de creació i edició de gràfics vectorials més estesa del sector, Illustrator.

La demanda d'aquest programari per part de les empreses va en augment, ja que es tracta d'una eina intuïtiva i senzilla que permet el desenvolupament de treballs adaptats a les diverses àrees comunicatives, ja siguin treballs gràfics, impresos, multimèdia o en línia. També prepara al participant per a obtenir el certificat Adobe Certified Associate (ACA).

X

Introducció a Internet de les coses

L’ús de la tecnologia Internet of Things a la industria està cada vegada més estès i la seva quota d’ús va augmentant de manera progressiva com a font d’informació dels nostres processos i serveis per la millora i l’aprenentatge continus. 

El propòsit del curs és explicar l’Internet de les coses (IIoT) en el marc i la utilització empresarial. Així obtenir una visió global d’aquesta tecnologia amb un curs pràctic-teòric on es treballaran les eines i tècniques de IoT per a la captura, visualització i emmagatzematge de dades.

 

X

Introducció al modelatge amb Rhinoceros i Grasshopper

El propòsit del curs és subministrar a l'alumne unes bases per l’aprenentatge de modelatge algorítmic i paramètric mitjançant l’editor visual Grasshopper en un ambient Rhinoceros.

X

Inventor 3D Bàsic

Autodesk Inventor proporciona un conjunt exhaustiu d’eines CAD de mecànica 3D per a produir, validar i documentar prototips digitals complets, essent el model d’Inventor un prototip digital 3D. El prototip ajuda a visualitzar, simular i analitzar el funcionament d’un producte o una peça en condicions reals abans de la seva fabricació. Això ajuda als fabricants a accelerar l’arribada al mercat utilitzant menys prototips físics i a crear productes més innovadors.

D’aquesta manera, Inventor proporciona un entorn de disseny 3D intuïtiu per a crear peces i assemblatges i així, els enginyers poden centrar-se en el funcionament d’un disseny per controlar la creació automàtica de components intel·ligents, com estructures d’acer, maquinària, mecanismes, corretges, engranatges o motlles.

 

X

Revit Avançat - Gestió i famílies en entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Revit MEP: entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Robòtica

El propòsit del curs és que l'alumne conegui els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l'àmbit industrial i concretament a l'entorn de la fabricació mecànica. L'ús de la robòtica en l'àmbit industrial està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua. L'alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament del robot i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent. 

X