Formació Contínua

Aquests cursos 100% subvencionats permeten seguir millorant les teves competències professionals a través d’una formació de qualitat, pràctica i aplicable al teu lloc de treball. S’adrecen a treballadores en actiu, tant assalariats com autònoms, i a persones en situació d’atur.

AutoCAD Avançat 2D i 3D

AutoCAD és un software vectorial bàsic de disseny assistit per ordinador, molt estès a nivell mundial, que capacita a qualsevol tècnic per a crear i produir dibuixos de forma dinàmica i sense dificultats.

El seu avantatge competitiu és la creació de dibuixos en 2D, podent crear eficaçment plans tècnics en tots els àmbits: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, construcció, restauració, decoració, topografia, cartografia, enginyeria civil, agrònoms, mecànica, electricitat...

 

X

Disseny i Mecanització per ordinador: SolidWorks

El propòsit d’aquest curs és permetre a l'alumne realitzar un examen per a obtenir el certificat com a professional acreditat CSWA. A causa de l’alt grau de competitivitat al mercat laboral, aquest certificat ajudarà a demostrar el domini del software davant de les empreses.

X

Disseny tridimensional paramètric per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui a dissenyar o replicar models 3D tenint en compte la seva impressió mitjançant tecnologies de fabricacció additiva. Tot plegat, des de la mesura del disseny fins a l'acabat final de la peça.

X

Fabricació additiva per impressió 3D

El propòsit del curs és que l'alumne conegui el funcionament, les característiques, els beneficis, les limitacions i els àmbits d’aplicació de les tecnologies de fabricació digital, concentrant-se en la impressió 3D, tant per aplicacions en l’àmbit professional i empresarial com en el particular.

Tanmateix, es treballarà per entendre les diferents tecnologies i processos de fabricació additiva, i capacitar-se per prendre decisions d’implementació en el desenvolupament d'un producte en l’empresa. 

X

Habilitats directives

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconeguda expertesa tècnica; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

- Capacitar a la persona que lidera perquè sigui capaç de dinamitzar un equip, assumint la seva responsabilitat com a líder i gestor/a dels seus col·laboradors/as.

- Sensibilitzar i motivar a les persones a millorar el seu estil de lideratge i de gestió de persones.

- Incrementar la seva capacitat de comunicació en les diverses situacions que s'afronten personal i professionalment en l'àmbit laboral.

- Aprendre les eines per a manejar eficaçment els conflictes.

X

Illustrator: Disseny gràfic i il·lustració (Adobe Certified Associate)

El principal propòsit és que el participant obtingui coneixements tècnics i pràctics del funcionament de l'eina de creació i edició de gràfics vectorials més estesa del sector, Illustrator.

La demanda d'aquest programari per part de les empreses va en augment, ja que es tracta d'una eina intuïtiva i senzilla que permet el desenvolupament de treballs adaptats a les diverses àrees comunicatives, ja siguin treballs gràfics, impresos, multimèdia o en línia. També prepara al participant per a obtenir el certificat Adobe Certified Associate (ACA).

X

Introducció a Lean Manufacturing

La millora de la competitivitat de les empreses no és sols una qüestió imprescindible per augmentar els beneficis, sinó que és una qüestió de supervivència. L'empresa que no millora els seus processos contínuament, és eclipsada per la seva competència.

D'aquesta manera, el Lean Manufacturing, que va néixer per optimitzar el funcionament de les fàbriques, s'ha convertit en una metodologia de treball per millorar constantment el funcionament de totes les empreses. Es tracta d'una cultura empresarial que, mitjançant la introducció constant de millores en els seus processos, té l'objectiu d'aconseguir un aprofitament més eficient dels recursos disponibles -humans o materials- i del temps, així com de reduir les despeses i suprimir activitats que no aportin valor. Tot plegat, augmentant la qualitat i la productivitat.

X

Introducció al modelatge amb Rhinoceros i Grasshopper

El propòsit del curs és subministrar a l'alumne unes bases per l’aprenentatge de modelatge algorítmic i paramètric mitjançant l’editor visual Grasshopper en un ambient Rhinoceros.

X

Lideratge d'Equips

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconegut expertise tècnic; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

  • Incorporar aprenentatges de noves maneres de ser.
  • Produir un canvi en la manera d'observar situacions per a declarar oportunitats.
  • Actuar en funció del qual es vulgui aconseguir, promovent compromisos amb els resultats, separant-ho de les seves explicacions.
X

Renderitzat ràpid en disseny de producte - Keyshot

El domini del programari KeyShot pren sentit en un entorn professional on cada vegada és més important impactar i convèncer, amb l'objectiu d'aportar un estil diferenciador com a valor afegit.

En aquest sentit, exposar de manera visual un producte simulant el seu entorn i comportament i facilitant la transmissió del concepte, qualitat i beneficis del producte, és essencial per a la industrialització d'un producte.

Per això, aquest curs té la missió de transmetre els coneixements necessaris per a crear renders, tant estàtics com animats, de gran qualitat amb el programari KeyShot, per tal de fer presentacions de producte amb més valor.

X

Revit Avançat - Gestió i famílies en entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Revit bàsic - intermig en entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Revit MEP: entorn BIM

El propòsit del curs és que l'alumne aprengui els conceptes bàsics de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, conèixer la metodologia BIM i què significa treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Revit: projectes i seguiment d'obres amb BIM

Aquest curs té el propòsit de que els seus alumnes aprenguin conceptes de modelatge, documentació i extracció d'informació d'un projecte complet d'edificació, així com conèixer la metodologia BIM i el seu significat de treballar en 3 dimensions, on tota la informació del projecte està permanentment actualitzada en una maqueta virtual completa.

X

Robòtica

El propòsit del curs és que l'alumne conegui els principis de funcionament de la robòtica aplicada en l'àmbit industrial i concretament a l'entorn de la fabricació mecànica. L'ús de la robòtica en l'àmbit industrial està àmpliament estès i la seva quota d'ús va augmentant de forma contínua. L'alumne aprendrà a parametritzar i programar el funcionament del robot i readaptar el seu funcionament a l'entorn de producció existent. 

X

Treball en Equip

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconeguda expertesa tècnica; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

  • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
  • Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
  • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d'equips.
X

Visual Design amb Photoshop (Adobe Certified Associate)

El propòsit d'aquest curs és dotar a l'alumne de tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per desenvolupar material gràfic de tota mena, mitjançant l'eina de referència en el sector d'edició i retoc d'imatges, Photoshop.

El que destaca d'aquesta eina és la seva polivalència, ja que permet treballar, de la mà de la IA (Intel·ligència artificial), en l'edició i composició de fotos, el desenvolupament de la pintura digital, animació, disseny gràfic, i molt més.

X