Oct 5

Sessió informativa del Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction

Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction - 5 d'Octubre


El Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction MER MRM dona una formació de “Revit Project Manager” especialitzada en les disciplines d’Arquitectura, Instal•lacions i Estructura. Forma professionals competents, conscients tant de les exigències de la pròpia administració com dels requeriments de diversos tipus de clients privats (despatxos d’arquitectura, enginyeries, constructores, etc). Tota aquesta formació es realitza mitjançant l’aprofundiment en l’eina Revit (software BIM d’Autodesk) i el seu entorn, i és fruit de l’experiència professional compartida pels seus docents.

En síntesi el màster:

  • Conèixer i utilitzar el software Revit en les seves disciplines.
  • Treballar en un entorn Revit/BIM d’una manera eficient.
  • Interoperar amb models creats amb altres plataformes mitjançant IFC.
  • Gestionar la producció BIM basada en entorn Revit de despatxos professionals.

Més informació Inscriu-te a la sessió