Jul 12

Màster en Producció Automatitzada i Robòtica

Sessió informativa

Vine a visitar-nos i conèixer el Màster en Producció Automatitzada i Robòtica [PAIR], que engloba l'adquisició de l’eficiència en costos amb la flexibilitat de la producció, la qual cosa implica la utilització de les seves eines: dispositius de detecció i accionament, autòmats programables, robots, magatzems i transport automàtic, supervisió i control de processos i sistemes de comunicació industrial.

Si vols conèixer amb més profunditat els continguts del màster i els seus postgraus associats, inscriu-te a la sessió informativa a través del següent formulari aquí.

En síntesi el màster et capacita per:
  • Seleccionar i especificar els dispositius de control que participin en un sistema de fabricació discret: entrades, sortides, sistemes de control, comunicacions industrials, sistemes de supervisió, sistemes de manutenció, robots... 
  • Detectar aquells punts del sistema productiu que siguin susceptibles de ser automatitzats i, quan s’escaigui, afrontar aquesta automatització amb els coneixements necessaris. 
  • Disposar de la pràctica inicial per conèixer allò que es pot necessitar i/o exigir davant la programació dels dispositius que participen en un sistema automatitzat: variadors, simulació pneumàtica, regulació d’un sistema, programació de PLC i robots, configuració dels principals busos industrials. 

Aquest màster inlou els següents postgraus: