Blog notice

Què és l'Internet of Things?

L'Internet of Things –en català, Internet de les Coses–, és un dels termes més populars dels últims anys en la indústria tecnològica. Companyies com Qualcomm o Samsung parlen de productes i idees relacionades amb aquest concepte. Però, què és en realitat l'Internet of Things? Per què tots li donen tanta importància a aquest concepte? Com influirà a la nostra vida del futur? L'Internet of Things és el següent gran pas de la indústria tecnològica, ja que és un concepte que es basa en la interconnexió de qualsevol producte amb qualsevol altre del seu al voltant, des d'un llibre fins al frigorífic de la teva pròpia casa. L'objectiu és fer que tots aquests dispositius es comuniquin entre si i, per tant, siguin més intel·ligents i independents. Per a això, és necessari l'ocupació del protocol IPv6 i el desenvolupament de nombroses tecnologies que actualment estan sent dissenyades per les principals companyies del sector.

L'automatització de la llar és un dels principals camps d'aplicació de l'Internet of Things. Un exemple pràctic: gràcies a l'Internet of Things, els nostres frigorífics serien capaços de mesurar els aliments restants en el seu interior i encarregar al proveïdor especificat els elements esgotats, d'aquesta manera, mai haurem de preocupar-nos de comprar llet, ous o els nostres iogurts favorits. El frigorífic mesurarà contínuament l'estoc i actuarà independentment en conseqüència. Coses quotidianes com a samarretes, rellotges o polseres, es fan intel·ligents gràcies a l'aplicació d'aquest concepte. Ara els rellotges no solament ens proporcionen l'hora, sinó que també es connecten a internet, intercanvien dades amb servidors externs i actuen en conseqüència a la informació que recullen tant dels sensors com dels servidors.


                                                

 

Un altre dels principals camps d'aplicació de l'Internet of Things és les ciutats, fent-les més intel·ligents i eficients. Per exemple: moltes vegades esperem davant un semàfor en vermell de forma totalment absurda, perquè no circula cap cotxe ni cap persona al nostre al voltant. Gràcies a l'Internet of Things, aquests semàfors poden connectar-se a un circuit de càmeres distribuïdes per la ciutat que identifiquen el nivell de tràfic i de moviment de masses, evitant així aquestes absurdes esperes a les zones d'escàs moviment.

L'estandardització del IoT tindrà un impacte econòmic i social molt elevat, la qual cosa provoca que parlem d'una altra Revolució Industrial.

Com podem veure, l'Internet of Things és clarament el següent gran pas de la indústria tecnològica. Obre un món de possibilitats incalculable, major fins i tot que el que va obrir al seu moment l'era digital. Tot passaria a basar-se en el contextual, aconseguint una major independència dels humans i, per tant, una major eficiència i comoditat. Els primers passos ja s'estan donant (estàndards, primers prototips i projectes, etc.), però, segons diversos analistes, no serà fins a 2020 quan l'Internet of Things comenci a ser un fet comú entre nosaltres.