Blog notice

Presentem el projecte BASE 3D per a la recerca de noves tecnologies d’impressió 3D

L’entitat agrupa centres de recerca de tota Catalunya per potenciar l’R+D+I en nous camps emergents de la impressió 3D. El CIM UPC va presentar les seves estratègies en un Kick Off el passat divendres 6 de març i la previsió és d’executar projectes per valor de 3,7M€.

Barcelona, 10 de març de 2020. El CIM UPC, entitat pertanyent a la Universitat Politècnica de Catalunya, lidera l’agrupació en tecnologies emergents BASE3D, que reuneix els centres d’investigació més prestigiosos de Catalunya, l’activitat dels quals és potenciar l’R+D+i en impressió 3D. El passat divendres 6 de març es va presentar el projecte en un exitós Kick Off, a les instal·lacions del CIM UPC, on es van poder conèixer els objectius i les vies més destacades de treball de l’agrupació BASE3D amb els principals grups d’investigació de Catalunya en fabricació additiva, aliats en el projecte. 

Amb un pressupost de 3,7M€, BASE3D té com a objectiu afrontar els principals reptes actuals de les tecnologies de fabricació additiva, entre els que es troben la formulació de nous materials i multimaterials, l’optimització de la tecnologia per a l’obtenció de peces funcionals, els acabats i postprocessats, l’increment de la productivitat, etc. El resultat del projecte incrementarà el TRL (índex Technology Readiness Level o escala de mesura de la maduresa de la tecnologia abans d’arribar al mercat) de cadascuna de les tecnologies proposades creant un important impacte en sectors com la indústria tradicional, la indústria alimentària, el sector biomèdic i el sector de la construcció. 

L’actuació s’emmarca dins del programa de tecnologies emergents que ha emprès la Generalitat de Catalunya, a través de la seva estratègia RIS3CAT i que impulsa el desenvolupament de noves activitats emergents basades en tecnologies o processos innovadors, disruptius i que tinguin com a objectiu obrir nous mercats o transformar els que ja existeixen. Es tracta de noves tecnologies i aplicacions tecnològiques que tenen un elevat potencial per generar noves activitats econòmiques i són prioritàries en les polítiques de recerca i innovació del Govern de Catalunya i en el programa Horizon 2020, i a la Unió Europea hi ha una aposta clara, com a estratègia de futur. L’agrupació està co-finançada per la Generalitat de Catalunya amb pressupost de PO FEDER Catalunya 2014 - 2020. L’organisme gestor és la Direcció General de Recerca.  

El passat divendres 6 de març de 2020, el CIM UPC va presentar al Kick Off els quatre projectes que s’impulsaran directament des de BASE3D:

  • Light3D, enfocat a estudiar les tecnologies 3D relacionades amb la llum per a la fabricació additiva (impressió 3D) amb l’objectiu de millorar els materials i el seu ús per a les seves diferents aplicacions. Així, s’orienta a aconseguir, per exemple, millorar els materials en pols per a diferents aplicacions, optimitzar els paràmetres de simulació del procés d’impressió i crear noves resines per a la impressió 3D.
  • Fuse3D, se centra en la millora dels sistemes de conformació de peces per deposició de material calent en forma semi-fosa o pastosa, aplicable fonamentalment a materials plàstics, metàl·lics o mixtes (plàstic / metàl·lic / ceràmic / inorgànic). Materials que poden presentar-se sols o hibridats per adquirir noves funcionalitats o fer viable el seu processat mitjançant mètodes més eficients i sostenibles, beneficiant-se dels avantatges que aporta la Fabricació Additiva i obrint les noves àrees d’usos i aplicacions fins ara inexplorades.
  • Ink3D, centrat a donar resposta als grans reptes tecnològics de la impressió per deposició de materials viscosos a temperatura ambient amb l’objectiu d’obtenir estructures 3D amb un elevat control de l’estructura multiescala i la fabricació de peces complexes multimaterial i core-shell. Juntament amb la simulació numèrica dels processos de microextrusió i el desenvolupament d’equips d’impressió més eficients, s’optimitzarà la qualitat i la resolució de la fabricació de peces per a aplicacions en l’àmbit de l’energia, estructural i biomedicina.
  • Hybrid3D, la finalitat d’aquest projecte és el desenvolupament, l’optimització i la integració de diferents tecnologies de fabricació additiva per obtenir peces multimaterial d’alt valor afegit. Per a aconseguir-ho, utilitzarà la combinació de la tecnologia Mask Image Projection based on Stereolithography (MIP-SL) conjuntament amb sistemes de Direct Ink Writing (DIW). 

Per a Felip Fenollosa, Director General del CIM UPC, “la recerca en Additive Manufacturing ha fet un pas endavant amb BASE3D. Els principals grups de recerca de Catalunya s’han aliat amb el suport de FEDER Recerca FONSUE i el Fons Regional. Ara només queda treballar àrduament. Les perspectives són enormes, ja que la nostra actuació suposa fomentar valor per a una indústria més potent i competitiva, que pugui estar preparada per competir amb la més innovadora tecnologia internacional pel que fa a fabricació additiva i impressió 3D.” 

Per a Roger Uceda, COO i CIM UPC - Cofundador de BCN3D, “la fabricació additiva ja està transformant molts sectors de la nostra economia, però encara s’ha de fer avançar el coneixement tecnològic generat pels organismes de R+D cap al punt de maduresa suficient per a què l’impacte sigui realment significatiu. Per exemple, en el projecte HINDCON, emmarcat en el sector de la construcció, s’ha pogut desenvolupar una impressora 3D de morter de grans dimensions que integra, a més, tecnologia de mecanització CNC. Ara toca pensar en nous reptes i noves solucions que s’hauran d’afrontar de forma col·laborativa per arribar encara més lluny.”

 

Més informació sobre BASE3D

En l’agrupació BASE3D hi participen el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en l’Enginyeria (CIMNE), l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), el grup GEMAT de l’Institut Químic de Sarrià (IQS), l’Institut Català de les Ciències Químiques (ICIQ) la Fundació i l’Hospital Sant Joan de Déu, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte Procés i Producció (GREP) de la Universitat de Girona (UdG), el Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) de la Universitat de Barcelona (UB) i el Centre de Prototips i Solucions Hardware-Software (CEPHIS) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), així com el LEITAT y Eurecat juntament amb els grups de recerca de la UPC que totalitzen el 45% dels recursos captats: el grup de recerca de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), el grup de Plàstics i Compòsits Ecològics (e-PLASCOM), el Centre de Disseny d’Aleacions Lleugeres i Tractament de superfície (CDAL), el Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6), el Centre Tecnològic de Transferència de Calor (CTTC), el Centre d’Integritat Estructural, Fiabilitat i Micromecànica dels Materials (CIEFMA), el grup d’Innovació en materials i enginyeria molecular (IMEM), el grup de Nanoenginyeria de Materials Aplicats a l’Energia (NEMEN), el grup de Processos de Conformat de Materials Metàlics (PROCOMAME), el Grup de Termodinàmica y Físico-Química (POLTEPO), el grupo de Recerca en Estructures i Mecànica de Materials (REMM) i el Grup de Recerca en Tecnologies de Fabricació (TECNOFAB).

 

Sobre el programa de la Generalitat

El programa de la Generalitat s’emmarca en l’estratègia d’R+I per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i compta amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), una iniciativa europea que té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seves regions tot estimulant la competitivitat i promovent el canvi econòmic a través de la innovació. 

La idea de construir aquestes agrupacions o xarxes col·laboratives és fomentar la cooperació entre centres de recerca de referència, aprofitar millor el coneixement que generen i potenciar la recerca i la innovació, de forma que els resultats de les seves investigacions conjuntes arribin al mercat i contribueixin a incrementar la competitivitat de l’economia. Mitjançant aquest programa, la Generalitat impulsa el desenvolupament de nous àmbits tecnològics transformadors i que són els dos que lidera la UPC i altres sis vinculats al cervell humà, la utilització de dades massives en les ciències de la vida, l’internet de les coses, els processadors de baix consum, les tecnologies quàntiques, l’energia de fusió i el grafè.