Blog notice

Planifica, organiza y dirige las operaciones de producción

El curs ocupacional en Gestió de la Producció en la Fabricació Mecànica està subvencionat íntegrament pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu perquè puguis formar-te sense cost i, d'aquesta manera, aconseguir una actualització o ampliació de les teves capacitats. El curs està pensat perquè l'estudiant adquireixi coneixements en el desenvolupament d'habilitats necessàries per realitzar les tasques pròpies de l'Adreça de la producció d'una empresa, amb una visió general dels principis fonamentals de disseny i desenvolupament de serveis, cadena de subministrament, planificació i control, inventaris, capacitat de l'estructura productiva, així com els principals sistemes utilitzats i fonaments de gestió de projectes.

D'aquesta manera, l'alumne es capacita per a l'aplicació de models, metodologies i tècniques de gestió de la producció que són essencials per a una òptima gestió d'una planta, dirigint el personal o organitzant i planificant les seves activitats diàries tenint en compte les prioritats estratègiques. Es dóna especial importància al fet de dirigir i coordinar de manera eficient les decisions del procés de fabricació tenint en compte l'impacte financer d'aquestes en el resultat de la companyia. 

Tot això serà emplenat amb pràctiques en empresa per facilitar el desenvolupament d'una experiència real i pràctica, i un certificat de professionalitat de nivell 3 per demostrar els coneixements adquirits.

Si plantegem els beneficis del curs en un fórmula, obtenim el següent resultat:

CONEIXEMENTS + PRÀCTIQUES EN EMPRESA + CERTIFICAT = ÈXIT PROFESSIONAL 

Més informació