Blog notice

Patrocinem projectes de mobilitat sostenible

El CIM-UPC ofereix la possibilitat de patrocini a projectes de competició universitària de la UPC de l’àmbit de la mobilitat sostenible (automòbils i motocicletes de tracció elèctrica) reconeixent l'excel·lència en enginyeria a través de les competicions on els membres de l'equip dissenyen, construeixen, desenvolupen i competeixen un vehicle. També es consideraran a la present edició projectes de competició d’altres àmbits que suposin la seva realització per part d’un equip d’estudiants universitaris. És per tant, un premi intern dins la nostra organització amb la voluntat d’animar i donar valor als esforços que s’estan fent per a la millora en el camp de l’enginyeria, la fabricació digital i el progrés cap a un nou paradigma energètic.

El present concurs pretén cercar els projectes que compleixin els requisits d’excel·lència en enginyeria segons les seves bases, essent el primer premi una dotació econòmica per un import de 3.000€, el segon de 1.000€ i el tercer de  500€, a més del lliurament del diploma en els tres casos. No obstant això, tots els equips que participin i aconsegueixin una puntuació mínima de 7 punts, sobre una puntuació màxima de 10 punts,  gaudiran d’un 50% de descompte en la contractació dels serveis esmentats. 

CONSULTA LES BASES DEL CONCURS