Blog notice

Patrocinem projectes de competició universitària

El CIM UPC ofereix la possibilitat de patrocini a projectes singulars de competició universitària de la UPC, reconeixent així l'excel·lència en enginyeria a través de les competicions on els membres de l'equip dissenyen, desenvolupen i construeixen un artefacte propi de l'enginyeria (automòbil, motocicleta, coet, etc.) per tal de competir amb altres equips universitaris en l'àmbit internacional.

És per tant, un premi intern dins la nostra UPC amb la voluntat d'animar i donar valor als esforços que s'estan fent per a la millora en els camps de l'enginyeria i la fabricació digital, i el progrés cap a un nou paradigma energètic, junt amb la rellevància del treball en equip, el foment de la incorporació de les dones als estudis d'enginyeria i el partenariat entre la universitat i l'empresa. 

El concurs pretén cercar els projectes que compleixin els requisits d’excel·lència en enginyeria segons les seves bases, essent el primer premi una dotació econòmica per un import de 4.000€, el segon de 2.000€ i el tercer de  1.000€, a més del lliurament del diploma en els tres casos. No obstant això, tots els equips que participin i aconsegueixin una puntuació mínima de 7 punts, sobre una puntuació màxima de 10,  gaudiran d’un 50% de descompte en la contractació dels serveis esmentats.

En cas d'haver aconseguit el primer, segon o tercer premi, el descompte s'aplicarà sobre els serveis addicionals que es realitzin una vegada exhaurida la quantitat atorgada, a comptar des de la data de publicació dels guanyadors.

CONSULTA LES BASES DEL CONCURS