Blog notice

Obrim convocatòria per al patrocini de projectes de competició universitària

Al CIM UPC obrim, per tercer any consecutiu, una convocatòria per patrocinar projectes de competició universitària de la UPC en què els equips dissenyen, desenvolupen i construeixen un artefacte propi: cotxes, motocicletes, coets,... per competir a nivel internacional. 

Amb l’objectiu de promoure aquestes activitats d’alt valor afegit, des del CIM UPC, volem reconèixer els esforços per millorar en els camps de l’enginyeria i la fabricació digital. I valorar, també, la importància del treball en equip, el foment de la incorporació de les dones als estudis d’enginyeria i la relació entre el món acadèmic i l’empresarial. 

El concurs cerca els projectes que compleixin requisits d’excel·lència en enginyeria, que rebran una subvenció en formació o fabricació de peces al CIM UPC per a la competició. Pel què fa als premis, el primer és de 3.000 euros de dotació econòmica, el segon de 2.000 euros i el tercer premi de 1.000 i, en els tres casos, es lliurarà un diploma acreditatiu. A més tots els equips que participin i obtinguin una puntuació mínima de 7 punts, sobre un màxim de 10, gaudiran d’un 50% de descompte en la contractació dels serveis esmentats.

Els projectes presentats, es valoraran amb criteris d’imparcialitat fins a tenir una puntuació sobre 10 punts, tal com marquen les bases del concurs. Per poder optar al patrocini, els equips hauran d’enviar les seves propostes abans del 28 de febrer a les 12 hores del migdia.

Consulta les bases del concurs