Blog notice

Noves oportunitats per al 2017

A la Fundació CIM volem començar l'any oferint noves oportunitats i, per això, obrim una nova edició de cursos ocupacionals.

Els cursos estan adreçats prioritàriament a persones en situació d’atur, i tenen la finalitat de millorar la seva capacitat d’inserció laboral mitjançant l’assoliment i el perfeccionament de noves competències professionals. Aquests cursos doten de coneixements professionals i transversals, dins d’un context laboral específic, per tal de potenciar la seva inserció en el mercat laboral, i a més, ofereixen pràctiques amb eines avançades a la indústria.

Per una altra banda, els alumnes que realitzin aquests cursos, disposaran d’una Borsa de Treball, facilitant així, la inserció d’aquests al món laboral, amb especial atenció als col•lectius en una situació més vulnerable en l'actual entorn com els aturats, els joves menors de 30 anys o les persones de més de 45 anys entre d'altres.

A continuació podeu visualitzar la relació de cursos que oferim a Barcelona (Fundació CIM) i Castelldefels (BCN3D) enguany i podeu informar-vos fen click aquí: