Blog notice

Nova beca per impulsar el teu desenvolupament professional i accedir al món laboral

 

El Programa ISD (Industrial Skills Development) busca connectar les necessitats de les empreses amb les dels titulats, facilitant formar-se en Màsters tecnològics i accedir a empreses de reconeixement.

 

La convocatòria ISD 2019 ha estat inaugurada. Aquest programa combina la formació d’un màster professional tecnològic amb una estada en pràctiques en empreses de primer nivell, i té com a principal objectiu incorporar talent a les empreses. D’aquesta manera, facilita la incorporació de l’alumne al món laboral i, al mateix temps, dóna l’oportunitat de formar-se en un Centre Tecnològic com el CIM UPC amb un equip de docents que són professionals en actiu. 

L’ISD està inspirat en la clara connexió que existeix entre la necessitat, per part de les empreses, de disposar de perfils que responguin els seus requisits tècnics i personals, i la manca d'experiència pràctica dels recentment titulats. Es dirigeix principalment a estudiants amb només el Projecte Final de Carrera pendent i ja titulats en carreres tècniques, amb menys de dos anys des de l'obtenció del títol i que tinguin menys de 30 anys. 

 

Els candidats poden presentar la seva sol·licitud fins al 21 de juny de 2019 a través del següent formulari d’inscripció. Després d’això, s’iniciarà un procés de selecció consistent en un test psicotècnic, una prova de nivell d’anglès i una entrevista personal amb el comitè de selecció. Aquest procés tindrà lloc del 8 al 19 de juliol i la seva resolució serà comunicada als candidats del 22 al 31 de juliol.

 

Els màsters tecnològics inclosos en el programa ISD són els següents:

 

Tots els interessats s’hauran d’adreçar a la web del centre www.cimupc.org per consultar les bases del programa, tot i que també podran sol·licitar informació a través del correu isd@cimupc.org o del telèfon 934 017 171.