Blog notice

Nou Postgrau en Comunicació Estratègica per a un Lideratge Efectiu

A la societat del coneixement, té molt de relleu la comunicació, fet que ve potenciat amb el sorgiment de noves tecnologies interactives. Aprendre a transmetre un missatge de forma eficient i correcte, per tant, ha de convertir-se en un dels objectius prioritaris de les nostres indústries, empreses i organitzacions. De la transferència correcta de la missió institucional, dependrà doncs, el marge de competitivitat al mercat.

Missió, visió i imatge: Tres punts clau d’una corporació i de la seva cohesió, que passa també per la responsabilitat i el treball de cadascun dels individus que la configuren. 

Les habilitats directives són el camí de l’èxit per a l’assoliment dels objectius previstos i la seva millora potencial, i el rol del directiu és la base per a que aquesta cadena recursiva arribi a bon port. Un  lideratge efectiu  incorpora tasques de motivació d’equips professionals,  coachinganàlisi transaccionals o  tècniques de concentració  com el Mindfulness. Això és, en definitiva, potenciar i desenvolupar les capacitats comunicatives i de negociació al sí d’una organització, tot creant  valors i confiança  tant entre els membres de l’organització, com cap al target potencial del seu entorn.

La  Fundació CIM, amb aquesta voluntat d’adaptar-se a les demandes del nou paradigma empresarial, presenta el Postgrau en Comunicació Estratègica per a un Lideratge Efectiu. Coaching Skills intenta definir totes aquestes noves necessitats comunicatives que són vitals per a la consecució dels objectius de la empresa eficient i coordinada. Un curs que dotarà els participants de totes les eines i recursos que els hi permetin afrontar amb èxit i de forma estratègica els reptes de lideratge a l’entorn empresarial actual, a partir d’exercicis pràctics extrets directament de casos d’aplicació directa i realistes.