Blog notice

Les noves tecnologies fan possible una maqueta tàctil al Jaciment del Born

El CIM UPC col·labora de nou amb l’Ajuntament de Barcelona i el El Born Centre Cultural amb una maqueta impresa en 3D. Aquesta té l'objectiu d’apropar el Jaciment del Born, mitjançant el sentit del tacte, a les persones invidents, que podran diferenciar les tipologies de materials que s’han trobat o la forma que té cada espai.

Per dur a terme aquesta feina s’ha emprat l’estereolitografia (SLA), una tecnologia additiva per a la fabricació de prototips que té una alta precisió de detall, bon acabat superficial i aspecte similar als plàstics tècnics. La tècnica, classificada dins del camp de la Fotopolimerització en tanc (Vat photopolymerization), utilitza resines epoxi fotopolimèriques que se solidifiquen quan estan exposades a la llum ultraviolada, sigui per làser o projectors de tipus DLP (Digital Light Processing).

En aquest cas, la maqueta ha estat feta per làser, que va traçant cada secció sobre un tanc de resina fotopolimèrica, partint d’un fitxer CAD 3D

Una vegada fabricada, el personal de modelisme va polir la superfície de la maqueta per deixar un tacte més definit i es va fer un tractament de pintura per protegir i donar-li un impacte més visual. A més, per evitar el desgast de la maqueta pel tacte constant dels visitants, s’ha protegit amb un vernís mate. 

Aquesta és la tercera vegada que el CIM UPC participa en la fabricació d’una maqueta tàctil amb El Born Centre Cultural. Però aquesta s’ha fabricat segons les novetats tecnològiques i amb millors acabats, que a més de fer-la pràctica amb el tacte, també la fan més visual.

La maqueta del Born és un exemple més de voler continuar amb la missió d’apropar la tecnologia a la ciutadania, per això el CIM UPC participa en nombroses activitats de caràcter social però sempre des d’una mirada innovadora