Blog notice

Leitat coordina la nova Comunitat RIS3CAT de fabricació additiva i impressió 3D “LLAVOR 3D”

La Comunitat LLAVOR 3D coordinada per Leitat agrupa 31 entitats catalanes desenvolupant 4 projectes amb un pressupost de quasi 11M€. L’objectiu és accelerar el desenvolupament i l’adopció de la fabricació additiva i impressió 3D per part del sector industrial per a la millora de la seva competitivitat. L’esdeveniment de llançament de la Comunitat RIS3CAT LLAVOR 3D va tenir lloc el 10 de maig a la seu de Leitat.

La Comunitat LLAVOR 3D s’engloba en el marc de l’estratègia RIS3CAT, l’objectiu principal de la qual és la recerca i la innovació per a l’especialització intel•ligent de Catalunya, en resposta a l’exigència de la Unió Europea. Amb un pressupost de quasi 11M€, la Comunitat té com a objectiu final accelerar el desenvolupament i l’adopció de les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D per part de la indústria. La Comunitat està cofinançada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, mitjançant un ajut de fins a 3.8 milions d’euros provinents del fons FEDER.

En l'esdeveniment van participar més de 100 persones, provinents tant de les 31 entitats membres de la Comunitat com d’altres entitats col•laboradores que estaran vinculades de forma activa. A la Comunitat hi participen tant PIMES com grans empreses, centres de recerca i universitats del sistema d'innovació català. Per a les empreses, aquestes tecnologies representen una alternativa per a dissenyar, desenvolupar i produir de manera sostenible nous productes que enforteixin la seva competitivitat. El Pla d’Actuació de la Comunitat preveu el desenvolupament d’aquest tipus de tecnologia als sectors de la fabricació d’utillatges, la millora de productes i processos industrials, el transport i la salut.

Dins dels projectes de la Comunitat LLAVOR 3D, es desenvoluparan noves eines de software, nous materials, processos productius més eficients i versàtils, nous postprocessos i tractaments superficials i noves aplicacions de la impressió 3D, contribuint a la creació d’un ecosistema d’I+D en tecnologies de fabricació additiva que enforteixi el posicionament de Catalunya com a referent internacional.

logos-blog2_0.jpg