Blog notice

La unió fa la força de la fabricació additiva

Les empreses Siemens i Stratasys han anunciat una col·laboració per integrar les solucions de fabricació additiva en la cadena de producció de Siemens. L'objectiu d'aquest projecte a llarg termini és el de convertir la impressió 3D en una pràctica de producció reconeguda a escala mundial.

En cas que arribessin a l'objectiu fixat, el resultat d'aquesta col·laboració seria beneficiós per a diferents sectors, com l'aeroespacial, automobilístic, mecanitzat industrial, etc.

Segons afirma el vicepresident sènior de programari d'enginyeria de fabricació de Siemens, Zvi Feuer, aquest projecte es presenta com una oportunitat immillorable per ajudar als seus clients a adoptar una nova mentalitat de fabricació que donarà lloc a productes de millor qualitat, més rendibles per al fabricant i subministrats de forma més eficient.

Feuer també ha volgut destacar el compromís de Siemens envers la industrialització de la fabricació additiva, amb l'objectiu d'acostar els seus avantatges  -geometria complexa de les peces, producció sota demanda, personalització massiva- als consumidors i clients potencials. D'altra banda, aquesta visió d'empresa digital que suggereixen Siemens i Stratasys pot ajudar amuchas indústries a reduir el temps de llançament dels seus productes al mercat, a flexibilitzar les operacions comercials i a millorar l'eficiència en els fluxos de treball.

No obstant això –i malgrat els grans passos que la tecnologia d'impressió 3D ha donat durant els últims anys-, perquè la fabricació additiva obtingui un lloc còmode a l'entorn de la producció en volum serà necessària l'estandardització de les seves aplicacions, perquè es converteixi en alguna cosa tan habitual com el mecanitzat CNC.

Perquè aquesta estandardització sigui possible les solucions que ofereix  la fabricació additiva tinguessin un rendiment operatiu sòlid, repetible i fiable, amb propietats per treballar amb una àmplia cartera de materials.

Junts, Stratasys i Siemens planegen afrontar aquests desafiaments per aconseguir que la fabricació additiva mitjançant la tecnologia d'impressió 3D afermi la seva posició al mercat de la producció industrial.