Blog notice

La impressió 3D construeix les bases per la nova revolució industrial: El projecte Print & Build

La impressió 3D s’endinsa en un nou camp d’aplicació: la construcció d’edificis. Una intervenció efectiva que simbolitza l’arribada de la revolució industrial al sector, ja que, permet rebaixar els costos derivats de l’activitat constructora. Tota una innovació que ha arribat per a quedar-se, millorant la competitivitat i oxigenant un sector que patia les conseqüències d’una llarga crisi econòmica.

El projecte, denominat “Print & Build: Impresió 3D a gran escala per al sector de la construcció", finançat sota el programa RETOS del Ministeri d'Economia i Competitivitat, obre les portes a la incorporació de noves tecnologies, així com a nous dissenys d’edificació, alhora que representa l’avantsala de la investigació en quant a l’ús de materials alternatius per a la construcció. El Print & Build preveu l’ús de nous sistemes robòtics per a imprimir elements constructius a escala real i, va més enllà encara, proposant fer ús de la tecnologia d’impressió 3D per a la construcció de façanes.

La Fundació CIM, juntament amb d’altres institucions, col•labora en el desenvolupament de l’ambiciós projecte, que s’erigeix com una veritable revolució sense precedents. D’una banda, perquè aconsegueix eliminar les limitacions creatives que patien els arquitectes. La impressió 3D, com que no necessita motlles o sistemes d’encofrat, possibilita la fabricació de formes geomètriques impensables fins al moment a nivell pràctic. En endavant, la incorporació d’aquesta tecnologia es tradueix en una disminució dels riscos laborals propis dels treballs a grans alçades i, a més, ajuda a reduir la contaminació derivada de l’activitat constructora.

Un gran projecte del què se’n desprenen nombrosos avantatges i que revoluciona tot l’àmbit de la construcció. Un dels sectors econòmics més estàtics fins al moment, però que, gràcies a l’aplicació de la tecnologia d’impressió 3D, ara se situa a la l’avantguarda de la innovació tecnològica amb un futur molt dinàmic. Tota una revolució.