Blog notice

La formació de la indústria 4.0.

El concepte Indústria 4.0 (també assenyalat com a quarta revolució industrial, Indústria intel·ligent o Ciberindustria del futur) correspon a una nova manera d'organitzar els mitjans de producció. L'objectiu que pretén aconseguir és l'engegada d'un gran nombre de fàbriques intel·ligents "smart factories" capaces d'una major adaptabilitat a les necessitats i als processos de producció, així com a una assignació més eficient dels recursos, obrint així la via a una nova revolució industrial o quarta revolució industrial. Les bases tecnològiques en què es recolza aquesta orientació, entre altres, són les següents: Internet de les coses; Sistemes ciberfísics; Cultura maker (Cultura "Faci-ho vostè mateix"); Fàbrica 4.0, etc.

La Indústria 4.0 no es redueix exclusivament als quatre punts recentment citats, és molt més que això. La Indústria 4.0 és consistent amb la quarta revolució industrial, emfatitzant i accentuant la idea d'una creixent i adequada digitalització i coordinació cooperativa en totes les unitats productives de l'economia.

Aquest concepte nou, no és una realitat ja consolidada i experimentada, sinó una nova fita en el desenvolupament industrial que sens dubte marcarà importants canvis socials en els pròxims anys, fent un ús intensiu d'Internet i de les tecnologies punta, amb la fi primordial de desenvolupar plantes industrials i generadors d'energia més intel·ligents i més respectuosos amb el medi ambient, amb cadenes de producció molt millor comunicades entre si i amb els mercats d'oferta i demanda.

Aprofitant el cicle de conferències del Fòrum ETSEIB, on la Fundació CIM és present en forma d'expositor a l'estand nº 2, la responsable del programa de màsters i postgraus Teresa Curià, presentarà com les empreses del sector industrial del Barcelonès, es troben immerses en els avanços tecnològics de la indústria 4.0, la qual permet un increment de la productivitat, mitjançant processos més ràpids, flexibles i eficients. Presentarà les conclusions d’un estudi d’investigació on, les empreses del sector, ens parlen de perfils formats en noves tecnologies: Big Data Analytics, robots autònoms, simulació, integració de sistemes, Internet of Things, ciberseguretat, fabricació additiva i realitat augmentada.

La presentació tindrà lloc demà dimecres 8 de març a les 16h a la Sala Capella de l'edifici ETSEIB.