Blog notice

Impressió 3D i construcció, una fusió pel 3DCONS

3DCONS és un projecte que té com a propòsit la investigació de l’aplicabilitat de noves tecnologies a l’àmbit de la construcció, tant d’edificis novells com en treballs de rehabilitació, potenciant la impressió 3D a escala real. Un pla aprovat pel programa CIEN ESTRATÉGICO del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), on hi col·laboren diverses entitats com l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja (CSIC) o la Fundació CIM-UPC.

L’objectiu estratègic del 3DCONS és el d’aplicar nous sistemes d’impressió 3D punters utilitzables efectivament per a la  rehabilitació d’envolupants, a través de la impressió directa i la fabricació d’elements prefabricats, és a dir, elements geomètrics que no necessiten d’un motlle o encofrat previ. A més, d’aquest avantatge, el treball directe amb impressió 3D permet produir amb noves gammes de materials per a interiors i exteriors (segons les necessitats tèrmiques que demani l’edifici) en base a ciments, calç, guix i d’altres barreges combinades; gràcies al sistema d’extrusió per capes d’aquesta tecnologia tridimensional.

img_9684.jpg

Exemple de torre amb geometria complexa realitzada amb tecnologia d'impressió 3D

 

Aquest projecte s’organitza en diversos blocs d’activitats segons el concepte d’estudi: d’una banda, en partir de la investigació de materials que puguin esdevenir aplicables a la tecnologia d’impressió 3D, la següent rau en l’aplicabilitat potencial de hardware i sistemes robotitzats millorats per a tasques de rehabilitació, la introducció de sistemes TIC que garanteixin l’abaratiment de costos i, per últim, la integració i demostració de conceptes desenvolupats per departaments d'I+D.

Serà el pròxim 18 de setembre al Saló d’Actes de l’Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja en Madrid on es presenti en comunitat aquest projecte 3DCONS, que porta per títol Nous Processos de Construcció Mitjançant Impressió 3D. Tot aquell que hi estigui interessat pot apuntar-s’hi per participar d’aquesta fusió sinèrgica entre la tecnologia d’impressió 3D i el sector de la construcció, una revolució que permetrà la creació de nous espais i habitatges més sostenibles o la rehabilitació eficaç del patrimoni de tots. 

roll_up_3dcons_def_1_3.jpg

Accés al formulari d'inscripció