Blog notice

Gi Magazine dedica un espai a la Fundació CIM i la bioimpressió

La recerca constant de noves aplicacions de les tecnologies de fabricació digital descobreix el concepte de la “bioimpressió 3D”, una tècnica basada en materials compatibles amb l’organisme que permet reproduir estructures de cèl·lules funcionals. La missió d’aquestes peces, de moment, és la de servir com a armadura de protecció per aquestes estructures en regeneració. En un futur es contempla, fins i tot, la reproducció d’òrgans vitals utilitzables per a transplantaments.

Felip Fenollosa, director de la institució, afirma que la “bioimpressió 3D ha arribat per a quedar-se i que marcarà un abans i un després en molts sectors, especialment, al mèdic". Ja se n’ha fet ús per a reproduir ossos maxil·lofacials i científics estatunidencs parlen de sintetitzar un cor cap a la darreria de 2023. Malgrat aquestes intencions, la bioimpressió es troba encara en un estadi embrionari, que necessita d’un obert diàleg entre els diversos camps de coneixement implicats, com la biologia i l’enginyeria, per tal d’aconseguir la màxima sinergia entre els recursos disponibles i les necessitats observables, a més d’una forta inversió en recerca i desenvolupament que permeti fer possible el que ara sembla impossible.

La Fundació CIM actualment col·labora en la recerca dels anomenats biomaterials. Aquests són components que neutralitzen el possible rebuig de teixits pel pacient receptor, és a dir, imprimir teixits directament aprofitables sense la necessitat de recórrer a autotrasplantaments per por a la incompatibilitat entre el donant i el pacient en qüestió. Tot considerant aquests avenços, encara avui dia, hi ha molts hospitals que ignoren la potencialitat d’aquesta tecnologia i, en paraules de Felip Fenollosa, “els que l’estan aprofitant es troben amb la barrera del cost per a aplicar-la de forma sistemàtica”.

Encara les intervencions amb tecnologies 3D, com la de la Fundació CIM amb l’Hospital Sant Joan de Déu, queden reduïdes a casos crítics on el centre és realment capaç de fer front als costos de la tecnologia. Però tot i així, cal reservar esperances que suposin que la frontera del finançament podrà ser superada, ja que, existeixen moviments que designen que el món s’hi està adaptant i que les administracions públiques s’hi estan implicant progressivament. Aquest és el cas de l’Agència Catalana per la Innovació (ACCIÓ) que està fent una valoració del grau d’innovació en els diversos centres hospitalaris i, com no podia ser d’una altra manera, també del que es refereix a l'àmbit impressió 3D.

Notícia completa a Gi Magazine