Blog notice

El CIM UPC i la Fundació Adecco ofereixen beques en Postgraus per a titulats amb discapacitat

El CIM UPC, Centre Tecnològic de la Universitat Politècnica de Catalunya, i Fundació Adecco, convoquen 5 beques per a la realització de 5 postgraus amb un import de 3.050€ cadascun. Els postgraus disponibles a la II Convocatòria Beca CIM UPC - Fundació Adecco, són en modalitat quadrimestral i pertanyen al programa de màsters i postgraus professionals que ofereix el CIM UPC, el qual pots consultar aquí.

Per a poder optar a aquesta beca, és indispensable disposar del certificat de discapacitat, tenint-lo en vigor i essent atorgat per l'organisme competent segons la comunitat autònoma en la qual es trobi el beneficiari, i en el qual es reconegui la discapacitat amb un grau igual o superior al 33%. També caldrà tenir una titulació universitària superior o tècnica amb menys de dos anys des de la seva obtenció. En cas de no disposar d'una titulació universitària, es valorarà la titulació corresponent a un CFGM o CFGS en els sectors de fabricació mecànica, disseny, electricitat o electrònica. Si l'aspirant a aquesta beca no té una formació reglada, podrà justificar els seus coneixements mitjançant, almenys, dos anys d'experiència en un lloc de treball en l'àmbit del postgrau al qual opta.

Les sol·licituds es podran realitzar entre el 12 i el 22 de febrer del 2019. Per realitzar la inscripció, s'haurà de remetre un correu electrònic a la direcció becascimfundacionadecco@adecco.com aportant la següent documentació:

  • Certificat oficial de discapacitat o la resolució d'incapacitat permanent
  • Còpia o resguard del títol acadèmic
  • Currículum Vitae
  • Carta de presentació 
  • DNI o NIE 
  • Còpia de la vida laboral emesa per la Seguretat Social

Si t'interessa, pots consultar les bases de la convocatòria aquí