Blog notice

Cursos FOAP i el món de la informàtica

Comencem el mes de febrer amb l’inici de tres cursos de formació ocupacional 100% subvencionats que et permetran desenvolupar habilitats en el disseny web, la programació i la gestió de bases de dades Els cursos són el següents: Administració de Bases de Dades, Desenvolupament d'Aplicacions amb Tecnologies Web i Confecció i Publicació de pàgines web.
 
Actualment, en el món de la informàtica i les comunicacions, és molt important conèixer la construcció de pàgines web dintre l’àrea professional de desenvolupament. El treball i desenvolupament d’aplicacions web és una de les feines amb un major increment de demanda en l’actual mercat laboral. És per això que, a la Fundació CIM-UPC, intentem aportar els coneixements necessaris per conèixer la integració de components software i publicació de pàgines. 
 
En l'actualitat, el valor de la informació ha fet  que els sistemes de gestió de les dades ocupin un rol fonamental en la vida de tota organització. Per aquest motiu sorgeix la necessitat de comptar amb personal adequat que s’encarregui de portar endavant l’administració dels sistemes i en particular de les seves bases de dades. D’aquí ve la importància que dóna la Fundació CIM - UPC a aquest curs.
 
Tots els cursos combinen hores lectives amb pràctiques dins d’una empresa, que poden obrir noves oportunitats al món laboral, i amb la posterior certificació de professionalitat, de nivell 2 i de nivell 3 en aquests cursos,  que ratificarà tots els coneixements apresos durant el transcurs del curs.