Missió

Fer progressar la Fabricació Digital mitjançant la Recerca, la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Formació, posant-la al servei dels reptes de la nostra societat, des de la transició energètica que aturi el canvi climàtic a l’accés universal a uns millors estàndards de qualitat de vida i d’exercici ple dels drets humans.

 

Visió

El CIM UPC serà el centre tecnològic de la UPC de referència mundial en l’àmbit de la Fabricació Additiva. Aportarem valor a la societat, generant tecnologia i capacitant als millors professionals en l’àmbit de la Indústria 4.0.

Valors

 • 1. Progrés Tecnològic
 • 2. Millora continua
 • 3. Col•laboració i cooperació
 • 4. Implicació i compromís
 • 5. Professionalitat i confiança
 • 6. Entusiasme i il•lusió

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser:

 • Esperit de superació
 • Inquietud per formar-se i aprendre
 • Dedicació

I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser :

 • Tractar amb respecte a tothom
 • Ser positivament crític amb el que no va bé
 • Alegrar-nos dels èxits

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots

"Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots "Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Missatge del director general

"Benvinguts al CIM UPC. Després de més de 30 anys en funcionament, el CIM UPC inicia una nova marxa mantenint en el seu ADN tot allò que li ha donat el prestigi del qual gaudeix actualment. Com a Centre Tecnològic s'ha adaptat als reptes tecnològics que ha anat encarant des de la seva fundació, convertint-se en l'actualitat en un centre de referència en processos de manufactura additiva, tant de la nostra Universitat, com del país.

La difícil situació que hem afrontat en els últims anys a causa de la pandèmia, ha posat en relleu el que molts ja sabíem: les societats i països més industrials són els que millor encaren les crisis, siguin aquestes cícliques o puntuals. Al CIM UPC estem fermament convençuts d'això. La nostra raó de ser és la recerca aplicada i orientada a la indústria, i la formació associada a les noves tecnologies, així com la seva divulgació. Com a membres actius de la UPC, no pot ser d'una altra manera.

D'altra banda, encara que el CIM UPC va néixer fortament arrelada amb l'entorn, l'economia global obliga al fet que haguem de pensar també globalment, i que el nostre enfocament tingui un horitzó internacional. Així ho ha demostrat el grup humà que lidero en aquest moment, amb una cartera de projectes que, en la gran majoria, tenen un clar enfocament europeu i internacional.

El futur, ja a la vora, ens demana que estiguem constantment reinventant-nos, i adaptant els nous coneixements a les necessitats de la indústria, especialment de la indústria manufacturera. En aquest sentit, el CIM UPC ja s'està preparant per a afrontar els nous reptes associats a la Indústria 4.0 en tot el seu ampli sentit. La capacitat professional i tecnològica, i la qualitat humana del nostre equip són una garantia de que sabrem afrontar els nous reptes que una societat tan activa i canviant com la nostra demanda. Estarem fent costat a les empreses en la integració de totes les noves tecnologies que vagin apareixent i que nosaltres mateixos anem generant.

Som enginyers i científics. Som politècnics. Som el CIM UPC. Ens acompanyes?"

 

José María Cabrera Marrero, Director general del CIM UPC

Portal de Transparència

El CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem, així com la memòria d'activitats.

Array ( [ca] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

Fer progressar la Fabricació Digital mitjançant la Recerca, la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Formació, posant-la al servei dels reptes de la nostra societat, des de la transició energètica que aturi el canvi climàtic a l’accés universal a uns millors estàndards de qualitat de vida i d’exercici ple dels drets humans.

 
[summary] =>

Missió

[format] => full_html [safe_value] =>

Fer progressar la Fabricació Digital mitjançant la Recerca, la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Formació, posant-la al servei dels reptes de la nostra societat, des de la transició energètica que aturi el canvi climàtic a l’accés universal a uns millors estàndards de qualitat de vida i d’exercici ple dels drets humans.

 
[safe_summary] =>

Missió

) [1] => Array ( [value] =>

El CIM UPC serà el centre tecnològic de la UPC de referència mundial en l’àmbit de la Fabricació Additiva. Aportarem valor a la societat, generant tecnologia i capacitant als millors professionals en l’àmbit de la Indústria 4.0.

[summary] =>

Visió

[format] => full_html [safe_value] =>

El CIM UPC serà el centre tecnològic de la UPC de referència mundial en l’àmbit de la Fabricació Additiva. Aportarem valor a la societat, generant tecnologia i capacitant als millors professionals en l’àmbit de la Indústria 4.0.

[safe_summary] =>

Visió

) [2] => Array ( [value] =>
 • 1. Progrés Tecnològic
 • 2. Millora continua
 • 3. Col•laboració i cooperació
 • 4. Implicació i compromís
 • 5. Professionalitat i confiança
 • 6. Entusiasme i il•lusió

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser:

 • Esperit de superació
 • Inquietud per formar-se i aprendre
 • Dedicació

I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser :

 • Tractar amb respecte a tothom
 • Ser positivament crític amb el que no va bé
 • Alegrar-nos dels èxits
[summary] =>

Valors

[format] => full_html [safe_value] =>
 • 1. Progrés Tecnològic
 • 2. Millora continua
 • 3. Col•laboració i cooperació
 • 4. Implicació i compromís
 • 5. Professionalitat i confiança
 • 6. Entusiasme i il•lusió

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser:

 • Esperit de superació
 • Inquietud per formar-se i aprendre
 • Dedicació

I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser :

 • Tractar amb respecte a tothom
 • Ser positivament crític amb el que no va bé
 • Alegrar-nos dels èxits
[safe_summary] =>

Valors

) [3] => Array ( [value] =>

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots

"Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots "Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots

"Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots "Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

[safe_summary] => ) [4] => Array ( [value] =>

El CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem, així com la memòria d'activitats.

[summary] =>

Portal de Transparència

[format] => full_html [safe_value] =>

El CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem, així com la memòria d'activitats.

[safe_summary] =>

Portal de Transparència

) [5] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Estatuts CIM UPC

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Estatuts CIM UPC

) [6] => Array ( [value] =>

El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

President del Patronat

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresident del Patronat

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronat

(Vicerector de Recerca)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronat

(Director de Departament d'Enginyeria Mecànica)
Enric Fossas Colet

Vocal del Patronat

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronat

(Vicerector d'Estratègia Digital i representant d'UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretari no Patró

(Gerència del CIM UPC)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

President de la Comissió Delegada

(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comissió Delegada

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comissió Delegada

(Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament d’Enginyeria Mecànica)
[summary] =>

Òrgans de govern

[format] => full_html [safe_value] =>

El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

President del Patronat

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresident del Patronat

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronat

(Vicerector de Recerca)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronat

(Director de Departament d'Enginyeria Mecànica)
Enric Fossas Colet

Vocal del Patronat

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronat

(Vicerector d'Estratègia Digital i representant d'UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretari no Patró

(Gerència del CIM UPC)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

President de la Comissió Delegada

(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comissió Delegada

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comissió Delegada

(Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament d’Enginyeria Mecànica)
[safe_summary] =>

Òrgans de govern

) [7] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Organigrama

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Organigrama

) [8] => Array ( [value] =>

Informe Auditoria 2017

Informe Auditoria 2018

Informe Auditoria 2019

[summary] =>

Informe Auditoria

[format] => full_html [safe_value] =>

Informe Auditoria 2017

Informe Auditoria 2018

Informe Auditoria 2019

[safe_summary] =>

Informe Auditoria

) [9] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Política de Qualitat

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Política de Qualitat

) [10] => Array ( [value] =>

EL CIM UPC posa al seu abast els documents pertinents envers les instruccions internes de contractació per a l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, així com el seu pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

[summary] =>

Perfil del contractant

[format] => full_html [safe_value] =>

EL CIM UPC posa al seu abast els documents pertinents envers les instruccions internes de contractació per a l'adjudicació de contractes no subjectes a regulació harmonitzada, així com el seu pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

[safe_summary] =>

Perfil del contractant

) [11] => Array ( [value] =>

Certificació,/sites/default/media/Certificacio_FCIM.pdf

[summary] =>

Instruccions internes de contractació,/sites/default/media/Instruccions_internes_FCIM.pdf

[format] => full_html [safe_value] =>

Certificació,/sites/default/media/Certificacio_FCIM.pdf

[safe_summary] =>

Instruccions internes de contractació,/sites/default/media/Instruccions_internes_FCIM.pdf

) [12] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Pla d'Igualtat

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Pla d'Igualtat

) [13] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Certificats ISO

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Certificats ISO

) [14] => Array ( [value] =>

Pla d'Igualtat

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

Pla d'Igualtat

[safe_summary] => ) [15] => Array ( [value] =>

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] => ) ) [es] => Array ( [0] => Array ( [value] =>

Hacer progresar la Fabricación Digital mediante la Investigación, la Innovación, la Transferencia de Tecnología y la Formación, poniéndola al servicio de los retos de nuestra sociedad, desde la transición energética que pare el cambio climático al acceso universal a unos mejores estándares de calidad de vida y de ejercicio pleno de los derechos humanos.

 
[summary] =>

Misión

[format] => full_html [safe_value] =>

Hacer progresar la Fabricación Digital mediante la Investigación, la Innovación, la Transferencia de Tecnología y la Formación, poniéndola al servicio de los retos de nuestra sociedad, desde la transición energética que pare el cambio climático al acceso universal a unos mejores estándares de calidad de vida y de ejercicio pleno de los derechos humanos.

 
[safe_summary] =>

Misión

) [1] => Array ( [value] =>

El CIM UPC será el centro tecnológico de la UPC de referencia mundial en el ámbito de la Fabricación Aditiva. Aportaremos valor a la sociedad, generando tecnología y capacitando a los mejores profesionales en el ámbito de la Industria 4.0.

[summary] =>

Visión

[format] => full_html [safe_value] =>

El CIM UPC será el centro tecnológico de la UPC de referencia mundial en el ámbito de la Fabricación Aditiva. Aportaremos valor a la sociedad, generando tecnología y capacitando a los mejores profesionales en el ámbito de la Industria 4.0.

[safe_summary] =>

Visión

) [2] => Array ( [value] =>
 • 1. Progreso Tecnológico
 • 2. Mejora contínua
 • 3. Colaboración y cooperación
 • 4. Implicación y compromiso
 • 5. Profesionalidad y confianza
 • 6. Entusiasmo e ilusión

Tenemos que hacer buen trabajo. Por eso, las actitudes personales deben ser:

 • Espíritu de superación
 • Inquietud por formarse y aprender
 • Dedicación

Y nos lo pasamos bien haciéndolo. Por eso, las actitudes personales deben ser:

 • Tratar con respeto a todo el mundo
 • Ser positivamente crítico con lo que no va bien
 • Alegrarnos de los éxitos
[summary] =>

Valores

[format] => full_html [safe_value] =>
 • 1. Progreso Tecnológico
 • 2. Mejora contínua
 • 3. Colaboración y cooperación
 • 4. Implicación y compromiso
 • 5. Profesionalidad y confianza
 • 6. Entusiasmo e ilusión

Tenemos que hacer buen trabajo. Por eso, las actitudes personales deben ser:

 • Espíritu de superación
 • Inquietud por formarse y aprender
 • Dedicación

Y nos lo pasamos bien haciéndolo. Por eso, las actitudes personales deben ser:

 • Tratar con respeto a todo el mundo
 • Ser positivamente crítico con lo que no va bien
 • Alegrarnos de los éxitos
[safe_summary] =>

Valores

) [3] => Array ( [value] =>

Nuestros valores corporativos son fruto de unas vivencias
y actitudes personales que confluyen en una idea en la que todos

"Hacemos un buen trabajo y nos los pasamos bien haciéndolo".

Nuestros valores corporativos son fruto de unas vivencias
y actitudes personales que confluyen en una idea en la que todos "Hacemos un buen trabajo y nos los pasamos bien haciéndolo".

[summary] => [format] => full_html [safe_value] =>

Nuestros valores corporativos son fruto de unas vivencias
y actitudes personales que confluyen en una idea en la que todos

"Hacemos un buen trabajo y nos los pasamos bien haciéndolo".

Nuestros valores corporativos son fruto de unas vivencias
y actitudes personales que confluyen en una idea en la que todos "Hacemos un buen trabajo y nos los pasamos bien haciéndolo".

[safe_summary] => ) [4] => Array ( [value] =>

El CIM UPC pertenece al grupo de la Universitat Politècnica de Catalunya. Nuestra actuación es, por tanto, pública y queremos ser transparentes. De acuerdo con la Ley estatal 19/2013 de transparencia, ponemos a su disposición información relevante de qué somos, quién somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, así como la memoria de actividades.

[summary] =>

Portal de Transparencia

[format] => full_html [safe_value] =>

El CIM UPC pertenece al grupo de la Universitat Politècnica de Catalunya. Nuestra actuación es, por tanto, pública y queremos ser transparentes. De acuerdo con la Ley estatal 19/2013 de transparencia, ponemos a su disposición información relevante de qué somos, quién somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, así como la memoria de actividades.

[safe_summary] =>

Portal de Transparencia

) [5] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Estatutos CIM UPC

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Estatutos CIM UPC

) [6] => Array ( [value] =>

El Patronato

El patronato ejerce sus funciones de gobierno y dirección del CIM UPC de forma colegiada y mediante la adopción de los acuerdos pertinentes en cada caso. (art. 18 Estatutos del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

Presidente del Patronato

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresidente del Patronato

(Vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronato

(Vicerrector de Investigación)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronato

(Director del Departamento de Ingeniería Mecánica)
Enric Fossas Colet

Vocal del Patronato

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronato

(Vicerrector de Estrategia Digital y representante de UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretario no Patrón

(CIM UPC)

La Comisión Delegada

El pleno del Patronato del CIM UPC podrá delegar, mediante acuerdo, la totalidad de sus funciones a excepción de aquellas que, mediante los presentes estatutos o por disposición legal sean indelegables.
( art. 22 Estatutos del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

Presidente de la Comisión Delegada

(Director del Departamento de Ingeniería Mecánica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comisión Delegada

(Vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comisión Delegada

(profesor del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comisión Delegada

(Director del Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comisión Delegada

(profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica)
[summary] =>

Órganos de gobierno

[format] => full_html [safe_value] =>

El Patronato

El patronato ejerce sus funciones de gobierno y dirección del CIM UPC de forma colegiada y mediante la adopción de los acuerdos pertinentes en cada caso. (art. 18 Estatutos del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

Presidente del Patronato

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresidente del Patronato

(Vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronato

(Vicerrector de Investigación)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronato

(Director del Departamento de Ingeniería Mecánica)
Enric Fossas Colet

Vocal del Patronato

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronato

(Vicerrector de Estrategia Digital y representante de UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretario no Patrón

(CIM UPC)

La Comisión Delegada

El pleno del Patronato del CIM UPC podrá delegar, mediante acuerdo, la totalidad de sus funciones a excepción de aquellas que, mediante los presentes estatutos o por disposición legal sean indelegables.
( art. 22 Estatutos del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

Presidente de la Comisión Delegada

(Director del Departamento de Ingeniería Mecánica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comisión Delegada

(Vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comisión Delegada

(profesor del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comisión Delegada

(Director del Departamento de Resistencia de Materiales y Estructuras en la Ingeniería)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comisión Delegada

(profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica)
[safe_summary] =>

Órganos de gobierno

) [7] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Organigrama

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Organigrama

) [8] => Array ( [value] =>

Informe Auditoría 2017

Informe Auditoría 2018

Informe Auditoría 2019

[summary] =>

Informe Auditoría

[format] => full_html [safe_value] =>

Informe Auditoría 2017

Informe Auditoría 2018

Informe Auditoría 2019

[safe_summary] =>

Informe Auditoría

) [9] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Política de Calidad

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Política de Calidad

) [10] => Array ( [value] =>

El CIM UPC pone a su alcance los documentos pertinentes a las instrucciones internas de contratación para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, así como su plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

[summary] =>

Perfil del contratante

[format] => full_html [safe_value] =>

El CIM UPC pone a su alcance los documentos pertinentes a las instrucciones internas de contratación para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, así como su plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

[safe_summary] =>

Perfil del contratante

) [11] => Array ( [value] =>

Certificación,/sites/default/media/Certificacio_FCIM.pdf

[summary] =>

Instrucciones internas de contratación,/sites/default/media/Instruccions_internes_FCIM.pdf

[format] => full_html [safe_value] =>

Certificación,/sites/default/media/Certificacio_FCIM.pdf

[safe_summary] =>

Instrucciones internas de contratación,/sites/default/media/Instruccions_internes_FCIM.pdf

) [12] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Plan de Igualdad

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Plan de Igualdad

) [13] => Array ( [value] =>

[summary] =>

Certificados ISO

[format] => full_html [safe_value] =>

[safe_summary] =>

Certificados ISO

) ) )

Estatuts CIM UPC

Òrgans de govern

Organigrama

Informe Auditoria

Política de Qualitat

Certificats ISO

El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

President del Patronat

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresident del Patronat

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronat

(Vicerector de Recerca)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronat

(Director de Departament d'Enginyeria Mecànica)
Enric Fossas Colet

Vocal del Patronat

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronat

(Vicerector d'Estratègia Digital i representant d'UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretari no Patró

(Gerència del CIM UPC)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

President de la Comissió Delegada

(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comissió Delegada

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comissió Delegada

(Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament d’Enginyeria Mecànica)

Pla d'Igualtat

Perfil del contractant