Missió

Fer progressar la Fabricació Digital mitjançant la Recerca, la Innovació, la Transferència de Tecnologia i la Formació, posant-la al servei dels reptes de la nostra societat, des de la transició energètica que aturi el canvi climàtic a l’accés universal a uns millors estàndards de qualitat de vida i d’exercici ple dels drets humans.

 

Visió

El CIM UPC serà el centre tecnològic de la UPC de referència mundial en l’àmbit de la Fabricació Additiva. Aportarem valor a la societat, generant tecnologia i capacitant als millors professionals en l’àmbit de la Indústria 4.0.

Valors

 • 1. Progrés Tecnològic
 • 2. Millora continua
 • 3. Col•laboració i cooperació
 • 4. Implicació i compromís
 • 5. Professionalitat i confiança
 • 6. Entusiasme i il•lusió

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser:

 • Esperit de superació
 • Inquietud per formar-se i aprendre
 • Dedicació

I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser :

 • Tractar amb respecte a tothom
 • Ser positivament crític amb el que no va bé
 • Alegrar-nos dels èxits

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots

"Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots "Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Missatge del director general

El CIM de la UPC és part d’aquesta universitat dedicada a la tecnologia d’un país que, amb un 0,1% de la població mundial, genera l’1% de la producció científica. On són les indústries que converteixen aquest coneixement punter en productes competitius d’alt valor afegit?

S’ha posat de manifest que el nostre país té deures pendents, i al CIM UPC ja ens hem posat en marxa. En diferents apartats d’aquesta pàgina web teniu descrites algunes de les eines per a què les empreses puguin fer aquesta tasca. Però no és fàcil. Estem en un moment de canvi de paradigma industrial. Ara ja sabem què suposa la globalització, i també hem descobert que no estàvem preparats per a ella.

Hem contemplat el tancament d’indústries emblemàtiques i la deslocalització de moltes d’aquelles que van venir atretes per uns costos laborals competitius que ara ja no ho són. També veiem com monocultius econòmics com el sector immobiliari o el turisme poden ser una trampa de greus conseqüències. Al capdavall, la nostra societat ha decidit que sense indústria no hi ha futur, i amb l’experiència viscuda, per tant, aquesta indústria només es pot fonamentar sobre el que s'esmenta a l’inici: el desenvolupament de productes propis, d’alt valor afegit i amb una clara vocació a l’exportació.

Per a això, el CIM UPC proporciona un suport ben pràctic en l’aplicació de les tecnologies avançades de desenvolupament i producció. Sabem que aquest és l’únic camí per crear llocs de treball qualificats i som el centre on s’adreça l’estudiantat de la UPC per a fer-ho possible.

El CIM UPC va néixer per respondre a uns reptes dels anys 90 que suposaven la irrupció de l’ordinador a la indústria (CIM, Computer Integrated Manufacturing). Avui dia, la seva estructura i funció van més enllà del concepte de centre tecnològic, combinant Serveis/Projectes, Recerca i Formació. Són les sinergies entre aquestes tres capacitats les que possibiliten una transferència tecnològica real i efectiva.

I som pioners en una altra activitat clau per als/a les professionals de demà i per a les necessitats de la 4a revolució industrial: la Fabricació Additiva, una tecnologia que està canviant les regles del joc pel que fa al desenvolupament i producció industrial. La nostra activitat en el camp de la impressió 3D ens permet liderar iniciatives d'èxit per a un món millor: prototips per assajar cirurgies crítiques, espais públics on fer accessible a tothom la fabricació digital, equips d'impressió 3D a mida per a departaments d'R+D i centres de recerca, sense oblidar la nostra darrera spin-off: BCN3D Technologies, consolidada a escala mundial com una de les empreses líder en impressores 3D de sobretaula.

Encara n’hi ha més i, amb el nostre Pla Estratègic 2019-2023, estem impulsant línies de recerca pròpies en impressió 3D amb l’explícit propòsit de canalitzar el gran potencial de la UPC en aquest àmbit i convertir el coneixement generat en valor afegit industrial. Ja ho hem fet i ho tornarem a fer. Els convidem a veure-ho en directe.

Portal de Transparència

El CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem, així com la memòria d'activitats.

Estatuts CIM UPC

Òrgans de govern

Organigrama

Informe Auditoria

Política de Qualitat

El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

 
Daniel Crespo Artiga

President del Patronat

(Rector de la UPC)
Climent Molins Borrell

Vicepresident del Patronat

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Jordi Llorca Piqué

Vocal del Patronat

(Vicerector de Recerca)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronat

(Director de Departament d'Enginyeria Mecànica)
Manuel Mateo Doll

Vocal del Patronat

(Director de la ETSEIB)
Àlvar Vinacua Pla

Vocal del Patronat

(Vicerector d'Estratègia Digital i representant d'UPCnet, S.L.)
Jaume Canadés Balada

Secretari no Patró

(Gerència del CIM UPC)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

 
Sr. Jordi Romeu Garbí

President de la Comissió Delegada

(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)
Sr. Climent Molins Borrell

Vocal de la Comissió Delegada

(Vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria)
Sr. José María Cabrera

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials)
Sr. Javier Ayneto Gubert

Vocal de la Comissió Delegada

(Director del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comissió Delegada

(professor del Departament d’Enginyeria Mecànica)

Pla d'Igualtat

Perfil del contractant