Missió

Promoure de forma integrada la investigació i la innovació de productes i els sistemes de fabricació i els processos d’enginyeria de producció associats, en estreta cooperació amb la UPC, per a contribuir al desenvolupament de la tecnologia i aportar coneixement a les empreses, proporcionant en paral•lel formació d’alt nivell en base al know‐how generat.

Visió

El CIM de la UPC enfocarà les seves activitats cap a un entorn globalitzat en àrees específiques de creació i aplicació de coneixements, tecnologies, processos i formació, diferenciades d’altres entitats, per a optimitzar els recursos i implicar‐se plenament en el progrés i desenvolupament universitari, tecnològic i industrial de la societat en la que s’insereix, amb plena visibilitat i compromís.

Valors

 • 1. Progrés Tecnològic
 • 2. Millora continua
 • 3. Col•laboració i cooperació
 • 4. Implicació i compromís
 • 5. Professionalitat i confiança
 • 6. Entusiasme i il•lusió

Hem de fer bona feina. Per a això, les actituds personals han de ser:

 • Esperit de superació
 • Inquietud per formar-se i aprendre
 • Dedicació

I ens ho passem bé fent-la. Per a això, les actituds personals han de ser :

 • Tractar amb respecte a tothom
 • Ser positivament crític amb el que no va bé
 • Alegrar-nos dels èxits

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots

"Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Els nostres valors corporatius són el fruit d'unes vivències
i actituds personals que conflueixen en una idea en la que tots "Fem una bona feina i ens ho passem bé fent-la".

Missatge del director general

"El CIM de la UPC és part d’aquesta universitat dedicada a la tecnologia d’un país que, amb un 0'1% de la població mundial, genera el 1% de la producció científica. On són les indústries que converteixen aquest coneixement punter en productes competitius d’alt valor afegit?

Per dir-ho suau, aquest país té deures pendents. Ja ens hi estem posant. En diferents apartats d’aquesta pàgina web teniu descrites algunes de les eines per a que les empreses puguin fer aquesta tasca. Però no és fàcil. Estem en un moment de canvi de paradigma industrial. Ara ja sabem què suposa la globalització, i també hem descobert que no estàvem preparats per a ella.

Hem contemplat el tancament d’indústries emblemàtiques, i la deslocalització de moltes d’aquelles que van venir atretes per uns costos laborals competitius que ara no ho són. També veiem com els monocultius econòmics (sector immobiliari, turisme) poden ser una trampa de greus conseqüències. A la fi, la nostra societat ha decidit que sense indústria no hi ha futur. I, amb l’experiència viscuda, aquesta indústria només es pot fonamentar sobre el que s’ha dit al principi: desenvolupament de productes propis, d’alt valor afegit, amb una clara vocació a l’exportació.

Per a això el CIM de la UPC proporciona un suport ben pràctic en l’aplicació de les tecnologies avançades de desenvolupament i producció. I sabem que aquest és l’únic camí per crear llocs de treball qualificats, a on s’adrecen els nostres estudiants de la UPC. El CIM de la UPC va néixer per respondre als reptes que als anys 90 suposava la irrupció de l’ordinador a la indústria (CIM, Computer Integrated Manufacturing). Avui dia la seva estructura i funció va més enllà del concepte de centre tecnològic.

És un Institut Tecnològic, que combina Serveis/Projectes, Recerca i Formació. Són les sinèrgies entre aquestes tres capacitats les que possibiliten una transferència tecnològica real i efectiva.

I som pioners en afegir una altra activitat clau per a preparar als professionals de demà i donar resposta a les necessitats de la 4ª revolució industrial: sota un criteri únic al nostre entorn d’autofinançament i risc, desenvolupem productes propis de codi lliure i obert ( BCN3D technologies) centrats a facilitar l’accés de persones no expertes a la tecnologia.

Com a resultat del nostre treball i il·lusió, liderem el desenvolupament d’equips de fabricació digital al sud d’Europa. Els convidem a veure-ho en directe."

Felip Fenollosa i Artés Director General del CIM-UPC

Portal de Transparència

El CIM UPC pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya. La nostra actuació és, per tant, pública i volem ser transparents. D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, posem aquí a la seva disposició informació rellevant de què som, qui som, què fem i com ho fem.

Estatuts CIM UPC

Òrgans de govern

Organigrama

Informe Auditoria

Polítiques CIM UPC 2019

El Patronat

El patronat exerceix les seves funcions de govern i direcció del CIM UPC de forma col·legiada i mitjançant l'adopció dels acords pertinents en cada cas. (art. 18 Estatuts del CIM UPC 25/04/2013).

 
Francesc Torres Torres

President del Patronat

(Rector de la UPC)
Jordi Berenguer Sau

Vicepresident del Patronat

(Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació)
Luca Pelà

Vocal del Patronat

(Vicerector de Política Científica)
Agustín Fernández Jiménez

Vocal del Patronat

(Vicerector de Política de Transformació Digital i Conseller Delegat d'UPCnet)
Neus Consul Porras

Vocal del Patronat

(Directora de la ETSEIB)
Jordi Romeu Garbí

Vocal del Patronat

(Director del Departament d'Enginyeria Mecànica)
Jaume Canadés Balada

Secretari del Patronat

(Gerència del CIM UPC)

La Comissió Delegada

El ple del Patronat del CIM UPC podrà delegar, mitjançant acord, la totalitat de les seves funcions a excepció d'aquelles que, mitjançant els presents estatus o per disposició legal siguin indelegables.
( art. 22 Estatuts del CIM UPC).

 
Francesc Roure Fernández

President de la Comissió Delegada

(Director del Departament de Resistència de Materials)
Jordi Berenguer Sau

Vocal de la Comissió Delegada

(Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació)
Carles Riba Romeva

Vocal de la Comissió Delegada

(Director del CDEI)
Lluís Solano Albajes

Vocal de la Comissió Delegada

(Sots director de la ETSEIB)
Joaquim Minguella Canela

Vocal de la Comissió Delegada

(Secretari del Consell Empresarial de la UPC)

Perfil del contractant