Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció

Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció
La Fundació CIM es la entitat gestora de la Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció (XaRTAP).

La XaRTAP aplega 11 grups de recerca, amb més de 200 investigadors amb la intenció d’ajudar a les empreses i a professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica a base de transferir tecnologia a les empreses.

Els membres de la XaRTAP es distribueixen en els principals centres científics i tecnològics de Catalunya, tals com els Parcs Tecnològics i Campus de Barcelona, Terrassa, Girona, Bellaterra i Castelldefels.

Objectius
 •  Realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en Tecnologies de Producció
 •  Potenciar les infraestructures de R+D en Tecnologies de Producció
 •  Captar finançament exterior tant a nivell nacional com internacional
 •  Intervenir activament en tasques de formació de personal
 •  Desenvolupar la transferència de serveis i de tecnologia
 •  Difondre els resultats de la recerca a tots els sectors que hi puguin estar interessats
 XaRTAP 2006-2011
 •    365 articles en revistes i llibres
 •    256 propostes a convocatòries públiques
 •    152 projectes concedits
 •    96 tesis doctorals
 •    289 cursos, activitats de formació i conferències

 

Visita'ns a www.xartap.org
Comença avui el teu projecte