HIBRI4D

L'objectiu principal del projecte HIBRI4D se centra en la recerca i desenvolupament de tecnologia de Fabricació Additiva Multimaterial (MMAM), per al desenvolupament de peces i dispositius intel·ligents multimaterial/multifuncional amb electrònica i sensórica embeguda en un únic procés; sense necessitat de mecanitzats posteriors i postprocessos per a hibridació de components; ampliant i reforçant així una de les tecnologies clau en Indústria 4.0; per a producció flexible, personalitzada i automatitzada.

El consorci HIBRI4D està integrat per un grup de cinc PIMES, BCN 3D, EDSER LABS, Calçats HERGAR, SENSING TEX, i SMART MATERIAL. Així mateix, el consorci compta amb la col·laboració externa de centres tecnològics i grups de recerca especialitzats en tecnologies de fabricació additiva: AIMPLAS, CTCR i CIM UPC.