FENIX

El projecte FENIX pretén estudiar i desenvolupar un conjunt de models de negoci innovadors, estratègies industrials i cadenes de subministrament basades en el concepte "cicle de vida circular". El projecte demostrarà com els materials recuperats donaran vida a nous productes de valor afegit mitjançant la fabricació additiva.

L’objectiu és definir formes més sostenibles de desenvolupar, utilitzar i reintroduir productes sencers, components o materials dins de la cadena de subministrament, mitjançant l’economia circular. Des del CIM aportem a aquest projecte el coneixement per al disseny, desenvolupament i fabricació de processos de fabricació additiva, centrat en la reducció dels costos operatius i els impactes ambientals i en la millora de les prestacions dels processos. 

Projecte cofinançat en el marc del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea.

Referència: 760792

fenix_logo.png

european_comission.png