CAR3D

El projecte CAR3D és un projecte europeu per donar resposta a les necessitats produïdes per la Covid-19. Els objectius prinicpals del projecte són produir equips de protecció individual (EPIs) certificats i reutilitzables i fer-los accessibles a tot el territori europeu mitjançant una xarxa de proveïdors.

L’equip de CAR3D treballa per crear EPIs referents, des del disseny fins l’usuari final, per a materials sanitaris que compleixin tots els requisits de qualitat i seguretat. Així com per aconseguir una coordinació adequada amb els contactes i les cadenes de subministrament ja establertes.

Lloc web oficial: CAR3D - Project

Consorci

cimupc-logo.png

cimupc-sjd.png

cimupc-bcn3d.png

cimupc-ub.png

cimupc-eit-health.png