BE-COOL

El projecte BE-COOL consisteix en el desenvolupament d'una nova tecnologia alternativa de fabricació de refrigeració. Es basa en l'ús de fluid de CO2 criogènic reciclat per al disseny d'un sistema de refredament versàtil per tal de reduir l'ús de refrigerants tradicionals i fluids de tall en els processos de fabricació actuals.