3PP

Aquest projecte és finançat pel Ministeri de Ciències i Innovació, i es basa en el desenvolupament de tecnologia mitjançant la tecnologia de les impressores 3D per a estudiar cèl·lules cancerígenes de mama. Aquest projecte col·laboratiu està liderat per Universitat de Girona, juntament amb BCN3D Technologies i CIM UPC.

L'objectiu de la investigació és avançar en la medicina personalitzada per tractar una de les variants de càncer més agressiu, el triple negatiu, desenvolupant una plataforma tecnològica mitjançant la impressió 3D que combini per primer cop fabricació additiva per extrusió de filament i electrospinning. Es tracta de produir àgilment estructures impreses en 3D on es cultivin i creixin cèl·lules del càncer de mama triple negatiu del mateix pacient (tumoroids), mimetitzant de manera més efectiva les condicions reals de la malaltia. Així, es podran testejar ràpidament els fàrmacs per la seva cura, essent el procés de selecció del fàrmac idoni molt més ràpid i evitant així un procés de prova i error que actualment condiciona les possibilitats de supervivència de les pacients. S'espera que el projecte tingui un alt impacte clínic-traslacional que pot suposar un gran avanç en el desenvolupament de noves estratègies de medicina personalitzada preclínica.