Fabricació additiva

Fabricació additiva

Els processos additius són aquells que permeten fabricar un objecte des de zero (sense començar amb un bloc de material base), on les màquines van afegint material.

Els processos additius inclouen, entre d’altres, totes les tecnologies de Prototipat Ràpid (Rapid Prototyping), amb mètodes com la Impressió 3D, la Estereolitografia (SLA) o el Sinteritzat Selectiu Làser (SLS). Tots els processos additius tenen en comú el fet que poden generar geometries molt complexes d'una forma molt ràpida. A tots els casos, els objectes presenten una textura material de capes molt fines, gairebé imperceptibles.

Actualment, sectors com l’aeronàutic i l’automotriu tendeixen a la subcontractació per a la fabricació de peces. Aquests sectors imposen uns criteris molt exigents de qualitat, la qual cosa provoca que siguin aquelles empreses amb un millor sistema de qualitat les que resulten més competitives.

L’estandardització dels processos de fabricació additiva genera una millora dels processos que permeten donar resposta a les necessitats i expectatives dels sectors més exigents.

La Fundació CIM posseeix una dilatada experiència en fabricació additiva, essent un dels primers centres en equipar-se en aquestes tecnologies. Les activitats de la Fundació en aquesta línia es centren en el desenvolupament de nous processos de fabricació additiva, l’estudi de la influència dels paràmetres de fabricació i la comparació de les característiques mecàniques de peces fabricades amb aquestes tecnologies respecte aquelles fabricades amb mètodes convencionals i l’estandardització d’aquests nous processos.

Comença avui el teu projecte