Línies d'investigació
Networking
Impressores 3D a mida
Desenvolupament d'equips

Línies d'investigació

Les línies d’investigació com el desenvolupament de tecnologies d'impressió híbrida, per aconseguir dispositius d’alt valor afegit, i la fabricació additiva de peces de grans dimensions són una aposta per la innovació i la recerca.

Fabricació additiva
híbrida multimaterial

Aquesta línia d'investigació es centra en la recerca del desenvolupament de tecnologies d'impressió híbrida de materials avançats per a l'obtenció de dispositius funcionals d'alt valor afegit.

A més, també es centra en la caracterització i modelatge numèric dels processos de fabricació additiva, entre els quals destaquen MIP-SL, DIW o Inkjet DoD, per a la digitalització i optimització dels paràmetres d'impressió.  

Fabricació additiva
a gran escala

El CIM UPC dedica grans esforços a l'estudi i el desenvolupament de sistemes de fabricació additiva per a peces de grans dimensions que escapen a les capacitats de les impressores 3d del mercat.

Els models desenvolupats utilitzen materials emprats principalment en el sector de l'edificació, com les impressores de guixos, morters o argiles. També es desenvolupen impressores més tradicionals però de gran format per altres sectors de la indústria.

Networking

Des de la XaRTAP treballem amb l’objectiu de fer investigació i desenvolupament en Tecnolologies de la Producció per ajudar les empreses a millorar la seva capacitat a través de transferir coneixement i tècnica.

Tècniques avançades
de la producció

El CIM de la UPC es la entitat gestora de la Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció (XaRTAP). Aquesta Xarxa, reuneix a múltiples grups de recerca, amb la intenció d'ajudar a les empreses i als professionals a incrementar la seva capacitat a força de transferir tecnologia i coneixement.

Els membres de la XaRTAP es distribueixen en els principals centres científics i tecnològics de Catalunya, tals com els Parcs Tecnològics i Campus de Barcelona, Terrassa, Girona, Bellaterra i Castelldefels.

Objectius
i finalitats

El principal objectiu és realitzar una investigació i desenvolupament en Tecnologies de la Producció amb la finalitat de potenciar les seves infraestructures, captant d'aquesta manera, un finançament extern en l'àmbit nacional i internacional.

Per això, intervenim activament en tasques de formació del personal, desenvolupem la transferència de serveis i de tecnologia, fem difusió dels resultats de la investigació als sectors interessats i col·laborem amb instituts d'arreu del món.

XaRTAP
2006-2011

La Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció (XaRTAP), gestionada pel CIM de la UPC, reuneix 11 grups d'investigació amb més de 200 investigadors.

La seva activitat es resumeix en 365 articles en revistes i llibres, 256 propostes a convocatòries públiques, 152 projectes concebuts, 96 tesis doctorals, 402 convenis amb empreses i 289 cursos, activitats de formació i conferències. Tot basat en les tecnologies de la producció.

Impressores 3D a mida

Posem tots els nostres coneixements i experiència en fabricació additiva per treballar de forma integral el procés de disseny i desenvolupament d'impressores 3D a mida que aporten un gran valor afegit en els processos productius d'empreses i organitzacions.

Impresores 3D
a mida

Disposar d'impressores 3D i sistemes de fabricació propis fets a mesura, pot oferir moltes possibilitats. És clau per diferenciar-se de la competència, augmentar la productivitat i aportar un gran valor afegit a organitzacions de diversos sectors professionals.

Per això, oferim serveis de disseny i desenvolupament d'impressores 3D i els seus components a mesura, així com del seu posterior redisseny i millores existents.

Documentació tècnica
i d'usuari

A més de dur a terme el disseny i desenvolupament de la impressora 3d, gestionem tota la documentació tècnica i d'usuari necessàries per a la comprensió del funcionament complet i les complexitats del mateix.

Ens encarreguem del procés de fabricació i posada a punt de la màquina i, ens encarreguem també del procés d'industrialització en presèrie.

Normativa per
al marcatge CE

El marcatge CE és el procés mitjançant el qual el fabricant garanteix als usuaris i autoritats competents, que l'equip comercialitzat compleix amb la legislació obligatòria en matèria de requisits essencials de seguretat.

Amb els mitjans per dur a terme el procés integral des de la concepció fins a la posada en marxa de la impressora 3D a mida, adeqüem els projectes amb la normativa per al Marcatge CE.

Desenvolupament d'equips

Des de la identificació de necessitats, passant pel disseny i adaptació a la normativa vigent fins al lliurament i posada a punt, abordem el procés de creació de l'equipament que requereixi el teu projecte, així com la formació dels professionals que operaran amb aquest.

Maquinària a mida

Aplicat a la majoria de sectors de la indústria, disposem d'un equip d'enginyers experimentats que, gràcies als mitjans propis de la Planta Pilot, tenen la capacitat per realitzar directament projectes d'innovació i desenvolupament i per guiar i assessorar a organitzacions i particulars durant tot el procés de materialització de solucions: des de la identificació de necessitats fins al lliurament i posada a punt, passant pel disseny i la fabricació.

Serveis postvenda

Duem a terme la fabricació dels equips així com la seva posada a punt, i formem al personal que operarà l'equip perquè siguin capaços d'utilitzar-los d'una manera segura i eficient.

Com a complement, oferim també serveis de postvenda tals com el manteniment dels mateixos o la seva reparació en cas d'avaria, i gestionem tota la documentació tècnica i d'usuari.

Normativa per al
marcatge CE

El marcatge CE és el procés mitjançant el qual el fabricant garanteix als usuaris i autoritats competents, que l'equip comercialitzat compleix amb la legislació obligatòria en matèria de requisits essencials de seguretat. 

Amb els mitjans per dur a terme el procés integral des de la concepció fins a l'engegada dels equips a mida desenvolupats, adeqüem els projectes amb la normativa per al Marcatge CE.

Nou cupó de descompte!

Treballem perquè puguis formar-te des de casa.

Preu especial amb el cupó ESTIU20 en els cursos 3D online.