Preguntes freqüents

És necessari tenir la titulació universitària per a matricular-se?

Per a poder-se matricular en el Programa Màster i Postgrau cal superar prèviament el procés d’admissió establert. En aquest procés és el director del Màster o Postgrau qui, a través d’una entrevista, determina l’aptitud d’una candidatura.

Així doncs, els estudis o titulació que es tingui, no és condició excloent i una persona que no tingui titulació universitària pot, havent passat l’admissió, matricular-se al curs.

Quina documentació es requereix per a matricular-se?

Per a poder matricular-se en el Programa de Màster i Postgrau, és requisit indispensable sol·licitar admissió i superar una entrevista amb el director. Una vegada superada l'entrevista serà necessari lliurar la següent documentació:

  • Fotografia tipus carnet.
  • Fotocòpia del DNI o NIE.
  • Fotocòpia de l’últim títol acadèmic obtingut o del resguard de sol·licitud del títol.
  • Fotocòpia d'un document on aparegui (nom del titular/número de compte) per a la domiciliació del pagament.
  • Full de forma de pagament.
  • Pagament particular: en el cas que el pagament del curs el faci el mateix interessat.
  • Pagament empresa: en el cas que el pagament del curs el faci l'empresa on treballa l'interessat.

Quan s'inicia/acaba el període d'inscripció?

Les matriculacions estan obertes durant tot l'any i s'adjudiquen per ordre d'inscripció fins a esgotar les places.

Es poden bonificar els cursos mitjançant la Fundació FUNDAE?

Sí. Tots els nostres cursos es poden bonificar a través de la Fundació Tripartita (www.fundaciontripartita.org)

En el CIM-UPC, no gestionem directament aquests ajuts però, si està interessat en aquesta bonificació pot consultar-ho a l’àrea de RRHH de la seva empresa o bé fer-ho a través d’una gestoria.

Si té algun dubte pot posar-se en contacte a masters@fundaciocim.org.

En quin termini de temps se comunica el resultat de l'admissió?

Una setmana després d’haver realitzat l’entrevista amb el director del curs o, en cas de sol·licituds estrangeres, una setmana després d’haver fet l’estudi del seu perfil, en ambdós casos a través del correu electrònic.

És possible obtenir una carta de matriculació?

Sí, sempre que vostè sigui admès al màster o postgrau i hagi efectuat un pagament en qualsevol de les seves modalitats en masters@fundaciocim.org