Descomptes Aplicables

El CIM UPC atorga els següents descomptes en l'import de matrícula dels cursos del programa de Màster i Postgrau:

IMPORTANT: Per beneficiar‐se del descompte és imprescindible presentar l'acreditació corresponent juntament amb la resta de documentació obligatòria per tramitar la matrícula.

  • Una vegada emesa la factura, no s'accepten sol∙licituds de descompte.
  • Els descomptes no són acumulables.