Col·laboradors

ENTITATS COL·LABORADORES

         

 

 

EMPRESES COL·LABORADORES

 

coches seat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

COL·LABORACIONS FORMATIVES

 

Els cursos de Formació Especialitzada estan enfocats per complementar els estudis superiors reglamentaris (diplomatura, llicenciatura, grau, CFGS...), mitjançant la transmissió d'uns coneixements tècnics i concrets amb programes i eines específiques.

Per accedir als descomptes del 25% o el 50%, segons el curs, els interessats han de ser estudiants ja matriculats en un dels centres especificats a sota i/o presentant la matrícula o l'expedient conforme estan cursant un CFGS o grau universitari en disseny o enginyeria.

Al descompte també es poden acollir els aturats inscrits al SOC o al SEPE.