Tècnic/a Orientació Laboral

setembre 7, 2021

TÈCNIC/A D’ORIENTACIÓ

Entitat col·laboradora amb CIM UPC cerca un perfil de tècnic/a d'orientació. 

 

Titulació i perfil:

• Titulació acadèmica: llicenciatura o diplomatura universitària. (pedagogía o psicología)

• Experiència prèvia en l’àmbit de l’orientació laboral, gestionant programes d’orientació.

• Formació complementària en els àmbits relacionats d’orientació i assessorament en l’acreditació de competències.

• Coneixements de plataformes d’aula virtual (Teams, Zoom…) i Moodle.

• Coneixement d’informàtica a nivell usuari i eines de Google (formularis, Drive…).

• Flexibilitat horària.

• Iniciativa, empatia, escolta activa, proactivitat, orientació a objectius i capacitat comunicativa.

 

Tasques a realitzar:

• Identificar i recopilar informació en relació amb les oportunitats específiques dels sectors i del mercat de treball.

• Identificar i recopilar informació en matèria de formació, ja sigui reglada o no reglada, d’ocupació i altres programes.

• Analitzar i identificar, mitjançant eines i procediments, el perfil competencial de l’usuari o usuària així com les seves motivacions, interessos professionals i aspectes de conciliació.

• Informar les persones usuàries sobre les oportunitats específiques dels sectors i del mercat de treball, així com de la formació.

• Orientar i assessorar els usuaris i usuàries del servei individualment en la creació d’un pla d’actuació que prevegi una acció o diverses: acompanyar en el procés d’acreditació de competències, en l’homologació d’estudis estrangers o en el disseny d’itineraris educatius.

• Realitzar sessions d’acompanyament, assessorament, formació, entre d’altres.

• Derivar les persones usuàries del servei cap a un altre, si escau, d’acord amb les necessitats individuals de cada persona.

• Elaborar informes d’orientació personalitzats i altra documentació tècnica del mateix programa d’orientació.

• Coordinar-se amb el tècnic o tècnica de prospecció del territori corresponent (SOC-SEPE, etc)

• Establir canals de comunicació oberts i vincles de col·laboració entre els diferents departaments d’altres organitzacions públiques o privades, que poden facilitar recursos per als usuaris i usuàries.

• Establir vincles de col·laboració amb altres institucions per aconseguir, conjuntament, més recursos.

Condicions:

  • Lloc de treball: Barcelona ciutat.
  • Tipus de contracte: contracte d’obra i servei
  • Període de prova: dos mesos
  • Horari: de dilluns a dijous de 10:00h a 14:00h i de 15:h a 19:00h; divendres de 8h a 15h.
  • 23.000€ Bruts Anuals/ 14 pagues. Inici al setembre 2021, obra estimada any lectiu.

Proves de selecció:

• Valoració del currículum.

• Entrevista personal.

• Es valorarà l’experiència i el que es vulgui fer constar al currículum.

• Es poden realitzar proves específiques posteriors.

 

Si us interessa o coneixeu alguna persona interessada, si us plau, faciliteu el CV actualitzat a borsatreball@cimupc.org.