Propòsit

El propòsit d'aquest curs és dotar a l'alumne de tots els coneixements tècnics i pràctics necessaris per desenvolupar material gràfic de tota mena, mitjançant l'eina de referència en el sector d'edició i retoc d'imatges, Photoshop.

El que destaca d'aquesta eina és la seva polivalència, ja que permet treballar, de la mà de la IA (Intel·ligència artificial), en l'edició i composició de fotos, el desenvolupament de la pintura digital, animació, disseny gràfic, i molt més.

Objectius

Una de les missions principals és aconseguir que els participants del curs puguin navegar còmodament per Photoshop i el seu entorn d'imatges, comprenent la finalitat i avantatges que té l'ús d'Adobe Bridge. Per això, una altra de les metes serà comprendre els conceptes de mida de la imatge, resolució i modes de color, així com crear i modificar seleccions, treballar amb capes, grups de capes, estils i modes de combinació d'aquestes. A més, es perseguirà ensenyar l'ús d'eines comunes de retocs d’imatges i filtres i conèixer les possibilitats d'exportació imatges des de Photoshop.

A qui va adreçat?

Les possibilitats que dóna l'eina permeten el desenvolupament de pràcticament qualsevol material gràfic. Per aquest motiu, aquest curs va dirigit tant a professionals de disseny gràfic, tractament d'imatges, fotografia digital, maquetació i arquitectura web, com a qualsevol interessat a ampliar el seu coneixement d'aquest software, ja siguin estudiants de Belles arts, Disseny, o d'altres titulacions relacionades amb el desenvolupament de material visual.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d'accés

  El curs està dirigit a totes les persones interessades en la matèria, ja siguin amb caràcter personal o professional, i compleixin algun dels següents requisits.

  • Persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya, com a conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19 a Catalunya, des de l'inici de la pandèmia i fins a la finalització del període d'execució d'aquest programa.
  • Les persones treballadores assalariades que presten els seus serveis en empreses privades. Si treballen en entitats públiques, no han d'estar incloses en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.
  • Les persones treballadores amb lloc de treball a Catalunya que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontínues en els períodes de no ocupació.
  • Les persones treballadores de Catalunya adscrites a sistema especial per a treballadors per compte d'altri inclosos en el règim agrari de la Seguretat Social durant els períodes d'inactivitat, el règim especial de persones treballadores autònomes, el de la mar i aquells/es altres/as de la Seguretat Social que no cotitzin per formació professional.
  • Les persones treballadores desocupades inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya que no hagin estat mai en ERTO-30%

  Sent prioritàries:

  • Les persones treballadores ocupades pertanyents als col·lectius següents: persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat.
  • Les persones parades pertanyents als col·lectius següents: dones, joves, persones amb discapacitat, persones afectades i víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, de llarga durada, majors de 45 anys i persones amb el risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política nacional d'ocupació i en l'Estratègia Europea d'Ocupació.
  • Les persones cuidadores no professionals que atenen a les persones en situació de dependència.

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d'un certificat d'aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

   

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:

  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1 

  1. Si estàs en actiu:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l'última nòmina en la seva totalitat on aparegui la següent informació: N.º de Seguretat Social del treballador, N.º de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)
  2. Si ets autònom (freelance):
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)
  3. Si ets desocupat:
   • Fotocòpia del DNI en vigor
   • Fotocòpia del DARDO actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
   • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el N.º d'afiliació a la Seguretat Social
   • Curriculum Vitae
   • Document ERTO (en cas d'haver estat en aquesta situació durant el període 2020-2021)