Propòsit

La present proposta està dissenyada per a ajustar-se a un col·lectiu dedicat a la Gestió de persones tant en posicions de responsabilitat com en posicions tècniques (Caps/as d'equips, Responsables de Departament, Supervisors/as, coordinadors...) amb ampli i reconeguda expertesa tècnica; no obstant això, per diferents circumstàncies professionals no han pogut desenvolupar al mateix nivell les seves competències en la gestió de persones, proposem treballar el present itinerari amb els següents objectius generals:

 • Adquirir les eines necessàries per gestionar equips d'alt rendiment i les claus d'èxit per potenciar el seu lideratge.
 • Aprendre a com maximitzar el seu potencial a través d'una comunicació efectiva, la gestió emocional pròpia i del seu equip, la generació de confiança i la consecució d'objectius a través d'un pla d'acció.
 • Entrenar les competències i habilitats directives necessàries per acompanyar, gestionar i aconseguir la motivació d'equips.

Objectius

 • Treballar estratègies per a la creació d'equips i la seva dinamització.
 • Definir els diferents estils de direcció amb relació als interessos de l'organització i els moments de l'equip de treball.
 • Identificar les característiques i l'evolució dels grups de treball i els factors que poden modificar la seva dinàmica de funcionament.
 • Relacionar les polítiques de direcció de recursos humans amb la seva influència en l'ambient laboral i amb els factors que afavoreixen la motivació dels treballadors.
 • Relacionar les tècniques de motivació aplicades en l'àmbit de l'organització amb les necessitats humanes que cal satisfer, tant fisiològiques com psicològiques.
 • Relacionar les accions i tècniques de dinamització de grups de treball amb la tipologia i relacions dels components, els requeriments de les tasques a desenvolupar i el context situacional.
 • Fomentar les habilitats per a promoure les relacions interpersonals positives tant des del punt de vista de la direcció com dels col·laboradors.

A qui va adreçat?

El curs està especialment dirigit a emprenedors, comandaments intermedis i/o col·laboradors que desitgin introduir elements de canvi i millora competencial en el seu rol, convertint un grup de treball en un equip d'alt nivell i rendiment. També està dirigit a totes aquelles persones i/o professionals que considerin l'equip com a element fonamental per a incrementar l'eficàcia i l'eficiència en qualsevol àmbit o sector de desenvolupament o negoci.

  Sol·licitud d'informació
  Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

  Requisits d’accés

  El curs està dirigit a tots els interessats en la matèria, ja sigui amb caràcter personal o professional.

  • Persones que cotitzen per Règim General o Autònoms.
  • Persones en situació de desocupació: Aquest col·lectiu té accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que presentin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s'excedeixi la limitació estipulada pel Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. La participació de les persones treballadores desocupades no pot superar el 30% del total de participants.
  • Els treballadors de l'Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de Formació (Els treballadors públics que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació i que l'entitat pública on treballa no està inclosa en l'àmbit d'aplicació de l'Acord dels Plans de Formació dels Empleats públics.)

  Informació addicional

  En finalitzar el curs, es farà entrega d’un certificat d’aprofitament.

  Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya.

  Com formalitzar la inscripció

  Per a realitzar la inscripció és imprescindible emplenar el formulari que trobaràs en el botó "inscripció" i adjuntar la següent documentació:
  Emplenar i adjuntar al formulari de preinscripció l'Annex 1

  1. Si estàs en actiu:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae

  2. Si ets autònom (freelance):

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'últim rebut d'autònoms
  • Curriculum vitae

  3. Si ets desocupat:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia del DARD actualitzat (document d'inscripció de sol·licitud de treball al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya)
  • Fotocòpia de qualsevol document on es pugui apreciar el Núm. d'afiliació a la Seguretat Social
  • Curriculum vitae

  4. Si ets treballador de l'Administració o entitat pública:

  • Fotocòpia del DNI en vigor
  • Fotocòpia de l'última nòmina íntegrament on aparegui la següent informació: Núm. de Seguretat Social del treballador, Núm. de Seguretat Social de l'empresa i CIF de l'empresa
  • Curriculum vitae
  • Certificat del Cap o del RRHH d'on treballa acreditant que compleix els requisits, i que no està inclòs en l'àmbit d'aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació.