Edició: Pròximament
Durada
42h presencials + 18h projecte online
Crèdits ECTS
ETSEIB: 2 crèdits FNB: 3 crèdits *matrícula grau vigent
Titulació
CIM UPC
Preu
510€
Preu amb descompte
255€

Propòsit

Siemens NX és un software paramètric de disseny mecànic en 3D. És una de les millors solucions per a la creació de producte, ja sigui generant sòlids o superfícies complexes, de manera ràpida i intuïtiva. És una de les millors eines que hi ha al mercat amb una amplia implantació en diferents sectors de l’enginyeria.

Mitjançant una interfície agradable podem combinar mòduls de CAD, CAE i CAM, que permeten dissenyar, analitzar i simular la fabricació del nostre projecte. La integració al PLM de Siemens, TeamCenter, és l’avantatge més competitiva per gestionar el cicle de vida del producte. Aquests avantatges el situen com un dels softwares mes complets i competents.

L’objectiu general del curs és aconseguir que l’alumne reconegui, conegui i sàpiga utilitzar les diferents eines i operacions del software NX, amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries per a la realització del disseny de detall del producte.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals i estudiants tècnics, especialment Enginyers i Dissenyadors Industrials, vinculats a la indústria de l'automoció, l'aeronàutica i el disseny de producte, que vulguin conèixer i aprofundir en eines de modelat de peces.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Cursos relacionats