Edició: Abril
Durada
60 hores
Crèdits ECTS
ETSEIB: 2 crèdits FNB: 3 crèdits *matrícula grau vigent
Titulació
CIM UPC
Preu
595€
Preu amb descompte
297€

Propòsit

Rhinoceros és un software de disseny en CAD vectorial que permet crear, editar i analitzar corbes i superfícies NURBS, que capacita al usuari a modelar de forma lliure geometries 3D.

Grasshopper és un editor gràfic d’algoritmes que, com a plugin de Rhinoceros , aporta les eines necessàries per a transformar-lo en software paramètric.

Rhinoceros permet desenvolupar projectes des de la fase inicial (disseny conceptual) fins preparar-los per el renderitzat, anàlisis o prototipatge. La rapidesa i alta qualitat de les superfícies creades amb aquest software, el fa indispensable per aquells que s’inicien en el modelat en 3D. Amb la combinació del Grasshopper ens permet desenvolupar projectes més complexes d’una manera mes controlada.

A qui va adreçat?

Està orientat a professionals del Disseny de diferents àmbits, com l' Arquitectura, Enginyeria Naval i Disseny de producte, que vulguin conèixer i aplicar una de les eines més ràpides en modelatge de superfícies.

Sol·licitud d'informació
Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Cursos relacionats