Propòsit

Constantment apareixen noves eines de disseny, anàlisi i gestió de projectes d’estructures, i es fa impossible conèixer i dominar totes les que ofereix el mercat.

Per això és oportuna una especialització en software i disciplina. En aquest sentit, aquest postgrau aposta per la plataforma Revit per al projecte estructural.

El postgrau s’organitza de manera que l’alumne aprendrà progressivament a modelar, a entendre i gestionar la informació del model virtual, col·laborar amb altres agents implicats i endinsar-se en la recerca per millorar la intervenció en obra.

El propòsit és facilitar als participants els coneixements suficients per poder extreure el màxim profit de les eines informàtiques líders en el sector, posant un èmfasi especial en la col·laboració interdisciplinària i en totes les fases del projecte.
 

Beneficis

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:

  • Modelar eficaçment les diverses tipologies d’estructures segons requeriments de l’edifici.
  • Solucionar problemes de disseny mitjançant l’eina estudiada i realitzar les modificacions pertinents en temps real.
  • Poder crear, entendre i gestionar un model analític a partir de Revit i exportar-lo per al seu càlcul.
  • Generar amidaments i pressupostos a partir del model virtual de l’estructura.
  • Gestionar i representar la informació del model BIM i treballar d’una manera coordinada amb altres actors implicats en la construcció.


Ús de llicències PRESTO per a la gestió de costos de models BIM (mòdul 5D-Medicions i pressupost). Llicències cedides per RIB SPAIN pel desenvolupament de la formació.​

A qui va adreçat?

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics del sector de l’edificació -en especial a aquells coneixedors del món del disseny i gestió de les estructures- que vulguin aprofundir en les eines que reclama el mercat, per tal de millorar la productivitat i reduir els costos en els seus projectes.

Sortides professionals: Modelador Revit estructures, coordinador Revit estructures, consultor/formador Revit estructures, desenvolupador de famílies estructurals en Revit, especialista Revit estructures.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Cristina Camilo Sánchez

Directora del Postgrau

Arquitecta tècnica per la UPC de Barcelona.

Arquitecta tècnica per la UPC de Barcelona amb diploma d'ampliació de competències en Sostenibilitat i Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction (MER) amb menció especial al millor PFM. Instructora d'Autodesk i Certificat professional de Revit Architecture. Actualment treballa a MSI Studio com a responsable de projectes i consultora BIM. Ha implementat usos BIM complexos en projectes d'arquitectura mitjançant el domini avançat d'eines BIM com Revit, Navisworks o Dynamo.

Codirectors