Postgrau STR

Propòsit

 

Constantment apareixen noves eines de disseny, anàlisi i gestió de projectes d’estructures, i es fa impossible conèixer i dominar totes les que ofereix el mercat.

Per això és oportuna una especialització en software i disciplina. En aquest sentit, aquest postgrau aposta per la plataforma Revit per al projecte estructural.

El postgrau s’organitza de manera que l’alumne aprendrà progressivament a modelar, a entendre i gestionar la informació del model virtual, col·laborar amb altres agents implicats i endinsar-se en la recerca per millorar la intervenció en obra.

El propòsit és el de facilitar als participants prous coneixements per poder extreure el màxim profit de les eines informàtiques líders en el sector, posant un èmfasi especial en la col·laboració interdisciplinària i en totes les fases del projecte.

Beneficis


 

En finalitzar el curs, els participants seran capaços de:
 

 • Modelar eficaçment les diverses tipologies d’estructures segons requeriments de l’edifici.
   
 • Solucionar problemes de disseny mitjançant l’eina estudiada i realitzar les modificacions pertinents en temps real.
   
 • Poder crear, entendre i gestionar un model analític a partir de Revit i exportar-lo per al seu càlcul.
   
 • Generar amidaments i pressupostos a partir del model virtual de l’estructura.
   
 • Gestionar i representar la informació del model BIM i treballar d’una manera coordinada amb altres actors implicats en la construcció.
   

Edició: Octubre 2018

Matrícula
3.250€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 15%
Durada
120h
Inici
19/10/2018
Fi
Febrer 2019
Horari
Div. de 16.00 a 21.00h / Dis. de 9.00 a 14.00h
Crèdits
20 ECTS
Continguts

 

1. Projecte i modelat d’elements estructurals

 • Conceptes generals.
 • Modelat estructural I: Elements lineals.
 • Modelat estructural II: Elements superficials.
 • Modelat estructural III: Moviment de terres i fonamentació
 • Armat d’elements de formigó.
 • Elements estructurals personalitzats: Families, paràmetres i components adaptatius
 • Control de qualitat intern del model d’estructura.

 

2. Anàlisis estructural i fabricació

 • El càlcul estructural i fabricació. Estat de l'art.
 • Model analític.
 • Anàlisi estructural I: Predimensionat i anàlisi ràpid al núvol.
 • Anàlisi estructural II: Robot.
 • Del projecte estructural a la fabricació de l’estructura metàl·lica.

 

3. Quantificació i documentació del projecte estructural

 • Control quantitatiu: Amidaments amb taules de planificació.
 • Control econòmic: Amidaments i pressupost amb cost-it.
 • Representació gràfica del projecte d’estructures.

 

4. Coordinació i gestió avançada

 • Interoperabilitat i estandarització.
 • Eines de col·laboració deslocalitzada per arquitectes, enyinyers i contractistes: Flux.
 • Automatització de tasques i gestió del model d’estructures: Dynamo.
 • Disseny i càlcul iteratiu d’estructures: dynamo + react.

 

5. Projecte final de postgrau

Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Aquest postgrau està orientat a professionals tècnics del sector de l’edificació -en especial a aquells coneixedors del món del disseny i gestió de les estructures- que vulguin aprofundir en les eines que reclama el mercat, per tal de millorar la productivitat i augmentar la qualitat  dels seus projectes.

Sortides professionals: Modelador Revit Estructures, Coordinador Revit Estructures, Consultor/Formador Revit Estructures, Desenvolupador de famílies estructurals en Revit, Especialista Revit Estructures

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial. 

Vergé Ferré, Maria
Arquitecta per la UPC de Barcelona. Actualment exercint com arquitecta BIM en l'enginyeria IDP.

Experta en el modelatge 3D mitjançant Revit Architecture i col•laboradora en el desenvolupament de la sistematització i estandardització BIM en el departament I+D de la mateixa empresa. Àmplia experiència en l'execució de  projectes nacionals i internacionals en els darrers 10 anys, destacant entre les seves obres centres comercials i logístics de grans dimensions.

Salvador Altava, Miguel
Arquitecte per la UPC de Barcelona.

Especialitzat en la redacció de projectes de gran complexitat, ha liderat equips d'arquitectes júnior i delineants en totes les fases de projecte i seguiment d'obra. La seva experiència engloba tant obra nova com reforma i ampliació d'equipaments públics i privats. En l'actualitat compagina la redacció de projectes d'edificació pel sector farmacèutic amb la implantació de procediments automatitzats de generació i gestió de models BIM, mitjançant l' utilització de Dynamo, dins l'Enginyeria IDP.