Postgrau SCM

Propòsit

Els nous reptes que han d'afrontar les nostres empreses manufactureres depenen de la capacitat que tinguin  d'integrar els seus processos productius i logístics dins de les cadenes d'aprovisionament. Les supply chain esdevenen cada cop més complexes, ja que han de suportar la pressió de reduir terminis i costos sense minvar la qualitat i seguretat dels seus productes afrontant nous requeriments.

Al mercat global actual són les supply chain les que acaben competint entre si, fins al punt que la rendibilitat de les companyies que les formen dependrà de l'eficàcia de tot el conjunt de la cadena d'aprovisionament. Els professionals vinculats a l'àrea d'operacions són els encarregats de conjugar una nova visió dels processos productius.

Amb el propòsit de donar respostes pràctiques i concretes al context plantejat, la Fundació CIM ofereix el Postgrau en Producció Integrada en la cadena de subministrament adreçat als professionals que participin directament en la gestió de la producció.

Beneficis

El postgrau s'ha concebut amb un enfocament fonamentalment tàctic: ofereix un conjunt de coneixements i eines pràctics d'aplicació immediata al lloc de treball. D'acord amb aquest plantejament el postgrau ofereix el següent decàleg:

 • Ofereix una perspectiva integral de les diferents etapes de la cadena de valor de les operacions, aprofundint en cadascuna d'elles en les millores pràctiques i tendències
 • Proporciona a l'alumne les tècniques de planificació de la producció d'acord amb la previsió de la demanda
 • Identifica els factors clau d'èxit en la gestió dels projectes d'automatització, a partir d'una metodologia concreta i de l'estat de l'art de la tecnologia
 • Ajuda al participant a optimitzar el nivell d'estoc en funció dels processos productius i dels objectius establerts en la cadena d'aprovisionament
 • Ofereix una visió pràctica de la gestió i subcontractació de l'operador logístic, moviment i emmagatzematge de materials
 • Proporciona un conjunt de recomanacions en l'estructuració del departament de compres
 • Planteja un conjunt de bones pràctiques sobre la producció per a l'exportació

Edició: Octubre 2018

Matrícula
3.450€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
120 hores
Inici
15/10/2018
Fi
Febrer 2019
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
20 ECTS
Continguts

1. Planificació i control de la producció

 • Vinculació amb la previsió de la demanda
 • Models "Make to order" vs "Make to stock"
 • Pla mestre de producció (MPS)
 • Sistemes MRP-I, MRP-II, gestió del Time To Market
 • Tècniques de planificació i assignació de la capacitat (CRP)
2. Gestió i control d'estocs

 • Els costos d'estoc
 • Classificació ABC, estoc de seguretat, obsolescència
 • Tècniques d'optimització de la producció i reducció de l'estoc
3. Models de Gestió de la Producció

 • Daily Management & Factory Driving System
 • Desplegament d'objectius i indicadors de rendiment operatiu
 • Gestió d'horitzons temporals: torn, dia, setmana, mes, trimestre, any
 • Estructures organitzatives en planta
4. Previsió de la demanda

 • Processos essencials d'aprovisionament. Gestió per categories
 • Gestió de proveïdors (Supplier Relationship Management)
5. Compres i aprovisionament

 • Processos essencials d'aprovisionament. Gestió per categories
 • Gestió de proveïdors (Supplier Relationship Management)
6. Logística integral

 • Disseny i gestió de magatzems
 • Contractació d'operadors logístics. Picking i Packing
 • Organització de transports. Tendering
7. Automatització industrial

 • Metodologia projectes d'automatització: V-Model
 • Sistemes d'informació: SCADA i MES. Prototipatge ràpid
8. Anàlisis dels processos productius

 • Anàlisis de processos segons mètriques de rendiment i capacitat
 • Modelatge i simulació de processos
9. Internacionalització i impacte en les operacions

 • Estratègies de deslocalització
 • Condicions comercials estandarditzades (incoterms)
10. Presa de decisions estratègiques en operacions

 • Visió estratègica de la producció i operacions industrials
 • Models productius bàsics
 • Línies d'actuació estratègica en la producció
11. Projecte final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

A aquells enginyers i professionals de perfil tècnic que desenvolupin la seva carrera professional en l’àmbit de les operacions d’empreses manufactureres, principalment en les àrees de producció, compres, gestió de magatzems i logística.

Sortides professionals: Cap de Producció, Responsable d'Operacions, Enginyer de Processos i Producció, Responsable de Planta, Enginyeria de Fàbrica, Consultoria en Operacions, i Responsable de Compres.

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.
 

Felip Fenollosa FCIM
Francesc Sabaté FCIM
Carlos Berni Checkpoint Systems
Jordi Prades Consultor
Xavier Gironella General Òptica
Eugenio Vila General Òptica
Pau Soler HP
Joan Osete Puig
Joan Martí ACC1Ó
Mireia López ACC1Ó
Núria Bonanza iSOCO
Juan Carlos Ortega Bacardi
Carlos Rellán Nissan

Felip Fenollosa FCIM
Francesc Sabaté FCIM
Carlos Berni Desigual
Jordi Pradas Henkel
Xavier Gironella General Òptica
Eugeni Vila Henkel
Pau Soler HP
Joan Osete Puig
Joan Martí ACCIÓ GenCat
Mireia López ACCIÓ GenCat
Núria Bonanza Revlon
Juan Carlos Ortega Bacardi
Carlos Rellán Nissan

Vicenç Rius, Director del Màster. 
Enginyer en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra.

Actualment és Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya)

Agustí Sobrino, Director del Màster. 
Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia. Gerent d'Accenture.

Ha liderat projectes de reenginyeria de processos de negoci i integració de sistemes en companyies multinacionals del sector farmacèutic i gran consum, i té dilatada experiència en l'àrea comercial i logística (gestió d'estocs i magatzematge, processos logístics, estratègies comercials i solucions CRM, comptabilitat de gestió i financera)