Edició: Octubre 2019
Durada
105 hores
Inici - Fi
15/10/2019 - 03/2020
Horari
Dm i Dj, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Titulació
UPC i CIM UPC
Matrícula
3.450€

Propòsit

L’objectiu d’aquest postgrau és dotar als alumnes dels coneixements i la pràctica necessària per ser capaços d’afrontar un projecte amb un sistema de gestió d'informació d'una planta industrial, a temps real i en tots els seus nivells. Aquests nivells inclouen l’adquisició de les dades, la integració de diferents sistemes en una plataforma que sigui capaç de modelitzar els elements de la planta/infraestructura i implementar regles de negoci, la creació d’alarmes i històrics de dades, la interfície gràfica de visualització i interacció amb l’usuari, l’optimització dels processos, l’anàlisi de les dades i finalment la integració amb sistemes transaccionals i financers. Tot això afrontant-ho utilitzant la metodologia SCRUM de gestió de projectes adaptada als projectes de temps real.

Per aconseguir aquest objectiu, es proposa com a eix del curs un projecte transversal que abordi tots els nivells esmentats per la implantació d’un sistema de gestió d’informació de temps real, on l’alumne haurà de treballar en equip integrant diferents tecnologies líders al mercat amb una estació pilot que treballa com una instal·lació productiva real. Això permetrà a l’alumne posar en pràctica els coneixements que es van adquirint a mesura que avança el postgrau, tot acabant amb una presentació final del projecte.

Beneficis

En finalitzar el curs els alumnes seran capaços de:

  • Entendre les comunicacions OPC i treballar amb servidors OPC
  • Entendre les arquitectures en sistemes virtualitzats i dimensionar els recursos de hardware
  • Treballar amb una plataforma de temps real orientada a objectes i amb una aplicació SCADA, i entendre la diferència entre les diferents tecnologies i el seu posicionament
  • Programar scripts bàsics en .NET i Python, i fer consultes a bases de dades
  • Dissenyar amb criteris de UX/UI una aplicació gràfica amb un Look and Feel atractiu, que sigui usable i intuïtiva, i tingui en compte l’experiència d’usuari i el Situational Awareness
  • Entendre la filosofia BIM i els sistemes GIS, i integrar a l’aplicació gràfica la visualització de mapes amb assets geodistribuits i el model BIM de la planta productiva
  • Entendre els sistemes MES/MOM i la filosofia Model Driven, i utilitzar les eines necessàries per realitzar el càlcul de l’eficiència de la línia de producció (OEE), la gestió de l’execució de les ordres de treball i una guia de fabricació electrònica
  • Entendre les solucions de BI Industrials (Business Intelligence)
  • Entendre i posar en pràctica la metodologia SCRUM de gestió de projectes en un projecte de temps real

A qui va adreçat?

A professionals del sector de l’automatització o departaments tècnics que necessitin introduir o millorar els sistemes de visualització i control del processos productius industrials. També a responsables de projectes d’automatització que necessitin ampliar coneixements en sistemes MES, de connexió entre SCADA i ERP.

Sortides Professionals: Enginyer d’automatització o de supervisió de processos industrials. Enginyer d’automatització i integració de sistemes. Enginyer de projectes d’automatització.

Sessions informatives
Dimecres, 4 de setembre 2019 a les 18:30h a c/Llorens i Artigas, 12 - 08028 Barcelona.

Continguts

Equip docent

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial.

Director

Àngel Fernandez

Director del Postgrau SCA

Enginyer industrial elèctric en control i automàtica industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Amb experiència en el sector de l'automatització industrial, tant en disseny i desenvolupament de processos automatitzats com en el manteniment de sistemes DCS, SCADA i xarxes de control en l'entorn químic. Actualment exerceix la funció de responsable de solucions en Wonderware Iberia suportant les solucions de Gestió en Temps Real i d'Alta Disponibilitat en entorns industrials.

Professors

Francesc Sabaté
CIM UPC
Oriol Boix
DEE-UPC
Ricard Torres
MF-UPC
Carles Carreté
INFAIMON
Josep M. Capdevila
BOSCH REXROTH

Postgraus relacionats