Postgrau PMT

Propòsit


Proporcionar el coneixement de les tecnologies, els sistemes, la metodologia i les eines necessàries per poder liderar i gestionar projectes d’automatització de processos productius industrials.

Amb aquest objectiu, es proporciona el coneixement d’una metodologia pròpia de gestió de projectes d’automatització, així com de les eines i els coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica, planificació i control de desenvolupament.

De la mateixa manera, s’aporten els coneixements de les tecnologies i els sistemes d’alimentació, manutenció, manipulació, seguretat i robòtica necessaris per ser capaços de definir-ne la integració als sistemes productius que desenvolupen els projectes. 

A través de casos plantejats s'analitzarà l'estat inicial del procés per determinar quina pot ser la millor solució davant dels paràmetres de millora requerits pel client i definir la selecció de tipologia de robot o l'automatització del procés precisant les tecnologies i costos.

Beneficis

 

En finalitzar el curs, els alumnes seran capaços de: 

 • Disposar dels criteris tecnològics per a la selecció de robots i/o manipuladors i per al plantejament de la seva programació, simulació i posada en marxa.
   
 • Identificar i seleccionar els dispositius de distribució, alimentació i transport tant en sistemes logístics interns com en sistemes de connexió del flux productiu.
   
 • Emprar la metodologia, les eines i els indicadors necessaris per a una bona programació, planificació i seguiment de projectes d’automatització, tant des del punt de vista tècnic com de l’econòmic.
   
 • Participar en la concepció i disseny de sistemes i processos productius, essent capaços de plantejar les millors solucions alternatives, analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica i definint-ne l’abast en temps i recursos.

Edició: Març 2019

Matrícula
3.050€
Descomptes
UPC Alumni Premium 10%; Situació desocupació 10%; Empreses col·laboradores 10%; CETIB 12%; EIC 15%
Durada
105 hores
Inici
04/03/19
Fi
Juny 2019
Horari
Dll i Dc, de 18:15 a 21:45h
Crèdits
15 ECTS
Continguts


BLOC DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Desenvolupament de criteris per a la selecció i integració de robots, manipuladors industrials i sistemes automàtics de producció.

1. Cèl·lules robotitzades i programació de robots

 • Manipulados vs. Robot. Cristeris de selecció d'un robot
 • Planificació i control de trajectòria: control d’articulacions, sincronització de moviments, sistemes múltiples de referència 
 • Pràctiques de programació off-line, de simulació i de programació directe

2. La Robòtica Col·laborativa

 • Avantatges i limitacions. Quan utilitzar-lo?
 • Característiques i aplicacions de la robòtica col·laborativa
 • Especificacions per instal·lar robots col·laboratius 

3. Seguretat en instal·lacions automatitzades

 • Conceptes i requeriments de seguretat en instal·lacions productives
 • Anàlisi de riscos en màquines i instal·lacions en les diferents fases del projecte i en la verificació dels dispositius instal·lats
 • Selecció de les tecnologies de seguretat més adequades als perills existents i l'eficàcia més grossa en cada cas
   

4. Sistemes de manutenció i logística del flux productiu

 • Sistemes d'alimentació i emmagatzematge: en línia, a granel, discontinus
 • Sistemes de distribució interna, buffers, by-pass

BLOC DE PROJECT MANAGEMENT 

Desenvolupament de criteris per a la definició i gestió de projectes d'automatització industrial

5. Introducció a l'operació Industrial i anàlisis del procés a automatitzar

 • Conceptes d'organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S, SMED
 • Indicadors Operatius: OEE, taxa de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc 
 • LEAN Management. Estudi del procés i l'entorn abans de determinar millores tecnològiques
   

6. Gestió de projectes d'automatització industrial

 • Quan, com i quines tecnologies utilitzar en una automatització
 • Model conceptual de projectes: fases d'un projecte d'automatització
 • La simulació com a eina d'optimització de les solucions automatitzades 
 • Seguiment i control econòmic: pressupost, indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial
 • Estudi a través de casos reals de millora de productivitat, producció i qualitat analitzant i automatizant el sistema inicial: cèl·lula robotitzada, procés FMS...
7. Projecte final de postgrau
Sol·licitud d'informació

Per a més informació ompli el formulari següent i contactarem en menys de 24h.

Per a més informació contacti a infomasters@fundaciocim.org o truqui al 93 401 71 71.

Orientat a professionals tècnics, provinents de diferents àmbits d’especialització de l’enginyeria industrial (elèctrica, electrònica, informàtica, automatització, organització), que aspiren a liderar i gestionar projectes de racionalització i automatització de la producció en empreses industrials.

Sortides professionals: Direcció de projectes d’automatització, Enginyeries dirigides a definir, desenvolupar, integrar i posar en marxa processos de fabricació i instal·lacions industrials automatitzades

L'equip docent que integra el programa està format per professionals que combinen la seva feina amb la seva tasca docent i, per tant, possibiliten amb la seva àmplia experiència en el sector un aprenentatge que s'adapta a la realitat empresarial

Jonathan Escobar Paul Hartmann, S.A.
Salvador Ciruelos FCIM
Xavier Bañez FlexLink
Jordi Careta DELPHI
Toni Laserna DLM GROUP
Enric Vila Ingedetec
Xavier Gironella Genral Òptica
Francesc Cortés LEITAT
Josep Plassa OMRON
Vicenç Rius TMB
Agustí Sobrino Averlance

Jonathan Escobar, Director del Postgrau. 
Enginyer Superior en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per la Fundació CIM.

Actualment, Production Manager a PAUL HARTMAN S.A, té més de 11 anys d'experiència en la gestió de la producció, dirigint projectes de innovació Industrial i liderant processos de canvi cultural mitjançant la implementació de sistemes d'excel·lència operativa a plantes d'alt rendiment productiu. També col·labora com a docent i consultor en diferents programes de Màsters i Postgraus